Minister Bruins neemt namens kabinet Manifest Leefstijlgeneeskunde in ontvangst

11 oktober 2018• PERSBERICHT

Afgelopen weken hebben zo’n 2000 (medische) opinieleiders, koepels van medisch specialisten en patiënten, professionals en BN-ers steun betuigd aan het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde. De ondertekenaars pleiten voor erkenning van leefstijlgeneeskunde als belangrijke oplossingsrichting voor de sterk toenemende chronische ziektelast en bijbehorende zorgkosten. Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport ontving het Manifest donderdag 11 oktober 2018 uit handen van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde, een initiatief van LUMC en TNO.

Minister Bruin van VWS (m) neemt het manifest in ontvangst van CSO-officer TNO Jos Keurentjes (l) en RvB-lid LUMC Kim Smit (r)Bij de overhandiging verzocht Jos Keurentjes, Chief Scientific Officer TNO minister Bruins de nobele taak op zich te nemen leefstijlgeneeskunde vleugels te geven. “Wij zien een praktische en concrete invulling door ruimte te maken voor leefstijlgeneeskunde in de (para)medische opleiding, het klinisch wetenschappelijk onderzoek, (para)medische protocollen en daarmee zo snel en goed mogelijk in de spreekkamer bij zorgprofessional en patiënt.” 

Bijdrage aan kwaliteit van leven en verlaging zorgkosten

Gerichte aandacht voor voeding, lichaamsbeweging, zingeving en stresscoping kan een belangrijk verschil maken, preventief maar ook curatief. "Het is daarom van groot belang dat leefstijlgeneeskunde geïntegreerd wordt met de traditionele geneeskunde", aldus Kim Smit, Raad van Bestuur LUMC. Bij diabetes type 2, hart- en vaatziekten, psychische stoornissen, darmziekten en longziekten zijn er voldoende indicaties dat leefstijlgeneeskunde in belangrijke mate bijdraagt aan afname of zelfs het verdwijnen van klachten. Ook zorgt aanpassing van leefstijl voor afname van medicatiegebruik en complicaties, waarmee de zorgkosten potentieel aanzienlijk verminderd kunnen worden.

Motie voor onderzoeksagenda leefstijlgeneeskunde aangenomen

Als reactie op het Manifest heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gevraagd een onderzoeksagenda voor Leefstijlgeneeskunde te ontwikkelen. Volgens de initiatiefnemers van het Manifest is dit een eerste stap in de goede richting, maar blijven zij aandacht vragen voor een goede en concrete plek van leefstijlgeneeskunde in het Nederlandse zorgsysteem. Individuen of organisaties die het pleit een warm hart toedragen kunnen het Manifest ondertekenen op de website van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde.

Steunbetuigers aan het woord

Opvallend is de toenemende steun voor het manifest. Dagelijks melden individuen en organisaties of partijen zich aan om steun te bepleiten.
Hans Schikan, boegbeeld a.i. Topsector Life Sciences and Health: "Leefstijlgeneeskunde biedt prachtige kansen om mensen van nog meer gezonde en actieve levensjaren te laten genieten. Winst voor de burger, de maatschappij én voor de economie."

Hanneke Dessing, directeur Diabetes Fonds: "Een gezonde leefstijl kan heel veel gevallen van diabetes type 2 voorkomen en terugdringen. Met het Manifest Leefstijlgeneeskunde hopen we dat hier meer aandacht voor komt in de zorg, zodat de groei van het aantal mensen met diabetes wordt omgebogen naar een daling."

Margo Vliegenthart, oud-staatsecretaris VWS: "Het is ongelooflijk belangrijk dat er in Nederland in de zorg veel meer aandacht en ondersteuning komt voor de rol van voeding, bewegen, stressbeheersing en slapen. Veel gezondheidsklachten kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. Het draagt bij aan zowel de kwaliteit van leven van de patiënt als aan kostenbeheersing. Als MS-patiënt heb ik er ook veel baat bij."

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.