Gordeldier waarschijnlijk ook bron van lepra in Brazilië

29 June 2018• PRESSRELEASE

De bacterie die de infectieziekte lepra veroorzaakt, wordt in Brazilië zeer waarschijnlijk niet alleen via mensen, maar ook via gordeldieren overgedragen. Dat ontdekten wetenschappers van de Colorado State University in Amerika in samenwerking met LUMC-hoogleraar Annemieke Geluk.

De onderzoekers publiceren hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS Neglected Tropical Diseases. Tien van de zestien door hen onderzochte gordeldieren in de Braziliaanse staat Pará in het Amazonegebied, bleken geïnfecteerd te zijn met Mycobacterium leprae, de bacterie die lepra veroorzaakt.

Gordeldieren zijn onder inwoners van het stadje Belterra in Pará, waar het onderzoek plaatsvond, een gangbare bron van eiwitrijk voedsel. De onderzoekers vermoedden daarom dat deze dieren, naast de mens, een bron voor lepra kunnen zijn. 

Gordeldiervlees eten

Dat bleek inderdaad het geval: van de 146 onderzochte inwoners hadden er 7 lepra. Nog eens 92 mensen hadden antilichamen tegen de bacterie in hun bloed, een teken van besmetting met de bacterie. Inwoners die vaker gordeldiervlees aten, hadden meer antilichamen in hun bloed dan inwoners die minder vaak dit vlees aten.

Meenemen in voorlichting

Dit inzicht kan volgens Geluk bijdragen aan het verbeteren van de strategie om lepra te bestrijden. “Lepra  treft jaarlijks meer dan 200.000 nieuwe patiënten met veelal levenslange handicaps als gevolg. De afgelopen 10 jaar komen er jaarlijks  evenveel nieuwe leprapatiënten bij, waarvan 10 procent kinderen. Dit betekent dat er continu besmetting plaatsvindt. Om dit tegen te gaan is het noodzakelijk om te behandelen en de bron te vinden. Meestal is dat de mens, maar nu is bewezen dat in Brazilië ook  gordeldieren een bron van besmetting kunnen zijn. Dit aspect moet worden meegenomen bij de bestrijding van lepra en in de voorlichting aan bewoners van deze gebieden.”

Stay informed on the latest news of the Leiden University Medical Center, and sign up for our biweekly newsletter or subscribe to our LUMC Magazine.