Nieuwe bijzonder hoogleraar: soms is niet dialyseren beter voor oudere nierpatiënt

18 juli 2018• PERSBERICHT

Dr. Willem Jan Bos is per 1 juni 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij gaat de nieuwe parttime leerstoel ‘Nefrologie: uitkomsten van zorg’ bekleden.

In Nederland leven 60.000 mensen met ernstige nierschade of met nierfalen. Hun ziekte heeft een enorme impact op hun leven. Bos, als internist-nefroloog werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein, deed onderzoek naar de toegevoegde waarde van dialyse of juist niet-dialyseren voor de oudere nierpatiënt. 

Wel of niet starten dialyse

“We zagen dat patiënten van boven de 70 jaar langer leven met dialyse, maar bij patiënten van boven de 80 neemt dat voordeel op de levensverwachting sterk af. Dat wil niet zeggen dat we bij patiënten van boven de 80 adviseren niet te gaan dialyseren. Wel gebruiken wij deze feiten om aan te geven dat we een serieus gesprek te voeren hebben. Wel of niet starten met dialyse zijn beide serieuze opties. We zijn nog niet in staat om individueel te voorspellen wie baat heeft bij behandeling met dialyse, in de zin van overleving en kwaliteit van leven, en wie niet. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen hoe patiëntkarakteristieken en de verschillende behandelmogelijkheden van invloed zijn op het resultaat van de behandelingen.” 

Uitkomstgerichte zorg

Bos kwam door dit onderzoek in aanraking met de zogeheten uitkomstgerichte zorg. “Patiënten en hun artsen kunnen beter beslissingen nemen over verschillende vormen van behandeling wanneer zij samen de beschikking hebben over inzichtelijk gepresenteerde resultaten van die behandelingen bij vergelijkbare patiënten. Resultaten van een behandeling kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van de behandelingen kritisch te beschouwen en, waar nodig, de behandeling te verbeteren. De verzamelde resultaten worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.”

Bos is betrokken bij projecten gericht op het verbeteren van de zorg voor de nierpatiënt in het LUMC, het St. Antonius Ziekenhuis en in het samenwerkingsverband Santeon. In het LUMC werkt hij aan de organisatie van zorg voor zeldzame nierziekten en is hij lid van de LUMC stuurgroep voor value based healthcare. Daarnaast is hij een van beide voorzitters van het Linnean initiatief, waarbinnen patiënten, artsen en bestuurders samenwerken om uitkomstgerichte zorg te versnellen. Internationaal is hij voorzitter van de werkgroep Nierziekten van het International Consortium for  Health Outcomes Measurement (ICHOM). 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.