TNO en LUMC starten Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde

3 juli 2018• PERSBERICHT

Op 3 juli ondertekenen TNO en LUMC de programmaovereenkomst voor het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG).

Vanuit de grondgedachte dat verandering van leefstijl een van de belangrijkste bouwstenen is in de genezende zorg van morgen, willen TNO en LUMC bijdragen aan de omslag van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag. Een gezonde leefstijl kan al voldoende zijn om te genezen van veelvoorkomende leefstijlziektes zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2. Het Diabetes Fonds is de eerste partner van het innovatiecentrum en kent een bedrag toe van 350.000 euro. 

Dat leefstijlinterventies ingezet kunnen worden ter voorkoming van gezondheidsklachten is evident. Leefstijl omvat het geheel van voeding, beweging, ontspanning en slaap en is van groot belang om gezond te zijn en gezond te blijven. Maar dat leefstijlinterventies ook effectief ingezet kunnen worden voor herstel of behandeling van aandoeningen is minder bekend, terwijl serieuze indicaties hiervoor al lang bestaan.

Van ‘Care’ naar ‘Cure’

Het NILG heeft als doel de maatschappelijke en economische impact van leefstijl-geneesbare ziekten in de komende 10 jaar te beperken door de zorg voor leefstijl-geneesbare ziekten te veranderen van ‘care’ naar ‘cure’, en van spreekkamer naar huiskamer. Suzan Wopereis, Senior Scientist bij TNO: “Het uitgangspunt is dat dit gebeurt binnen een omgeving die de patiënt helpt regie over eigen gezondheid te nemen en te houden, 365 dagen per jaar. Hiervoor is een transformatie nodig in de zorg, maar ook in het bedrijfsleven (de zorgeconomie), in het lokale, regionale en landelijke beleid voor gezondheid en welzijn. En last but not least, bij de patiënt zelf.” Om de transitie van ‘care naar cure’ te realiseren,  ontwikkelt het NILG samen met partners innovaties die passen in een gepersonaliseerde benadering die medicatie, gedragsverandering en e-health combineren met leefstijl. Het NILG werkt aan een systeemverandering door integratie van onderzoek en implementatie en intensieve samenwerking tussen burgers, gezondheidszorg, bedrijfsleven en overheid. Daarnaast ontwikkelt het NILG onderwijsaanbod voor zorgverleners en burgers op het gebied van leefstijl en ziekte.

Leefstijlinterventies diabetespatiënt

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde richt zich als eerste op diabetes type 2 in Nederland. Het Diabetes Fonds is de eerste partner en kent het instituut een bedrag toe van 350.000 euro. Rens Vandeberg, adjunct directeur Diabetes Fonds: ‘Met onze investering worden onderzoeksprojecten opgestart die meer inzicht geven in hoe leefstijlinterventies de ziektelast van mensen met diabetes type 2 kunnen verminderen en hoe de ziekte kan omkeren. Daarnaast wordt het geld geïnvesteerd in projecten die meer inzicht moeten geven in hoe we mensen met diabetes type 2 het beste kunnen ondersteunen naar een gezondere leefstijl.’

Kijk hier voor meer informatie over het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde. 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.