Nederlandse onderzoekers leiden Europees organen-op-chips-consortium in Europa

30 oktober 2017• PERSBERICHT

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Nederlandse orgaan-op-chip-consortium hDMT zijn de trekkers van een EU-project dat een Europese infrastructuur op gaat zetten voor het gezamenlijk ontwikkelen, produceren en implementeren van organen-op-chips door wetenschap en bedrijfsleven. Aan het project doen in totaal zes toonaangevende Europese onderzoeksinstellingen mee.

Het doel is om gezamenlijk deze technologie zo snel mogelijk een zo groot mogelijke maatschappelijke en economische impact te geven. Organen-op-chips zijn combinaties van menselijke mini-orgaantjes met onder andere microelektronica, microfluidica en nanosensors. Ze zijn belangrijk voor het ontwikkelen van veilige nieuwe medicijnen, het toepassen van personalized medicine en het verminderen van proefdiergebruik. De EU investeert de komende twee jaar een half miljoen Euro in het ORgan-on-CHip In Development (ORCHID) project.

ORCHID faciliteert dialoog en documentatie en versnelt daarmee het ontwikkelen van prototypes van organen-op-chips, gevalideerde celsystemen die ziek of gezond menselijk weefsel nabootsen, alsook hun implementatie en beschikbaarheid voor een brede groep potentiële gebruikers in de wetenschap, de gezondheidszorg en de industrie.

Digitaal platform voor kennisuitwisseling

ORCHID bouwt een infrastructuur waarin wetenschappers, beleidsmakers,  financiers en eindgebruikers kunnen meedenken en meedoen bij het bepalen van de koers van de toekomstige Europese ontwikkelingen op het gebied van organen-op-chips. Een essentieel onderdeel van het project is een digitaal platform voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen onderzoekers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, zoals verzekeraars, farmaceutische en biotechnologische bedrijven, voedingsindustrie, gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen.

Stappenplan

Het ORCHID-platform zal de stand van zaken met betrekking tot nieuwe en bestaande organen-op-chips-initiatieven publiceren, zodat gebruikers de vooruitgang makkelijk kunnen bijhouden, direct contact op kunnen nemen met ontwikkelaars en de hiaten in de huidige kennis kunnen identificeren die implementatie nog in de weg staan. Daarnaast zal ORCHID de ethische en regulatoire aspecten van deze nieuwe technologie adresseren, met name wat betreft persoonlijke informatie, de economische en maatschappelijke impact, de training van onderzoekers en het opzetten van een stappenplan ('roadmap') voor de R&D van de toekomst.

Deelnemende organisaties

ORCHID wordt gerund door de volgende 6 organisaties:

 1. Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC): coördinator
  contactpersoon: Prof. Christine Mummery, PhD, Professor of Developmental Biology, Chair Dept. of Anatomy 
 2. Orgaan-op-chip-consortium hDMT: ontwikkeling van strategie en roadmap
  contactpersoon: Janny van den Eijnden van Raaij, PhD, Managing director
 3. Fraunhofer IGB (Duitsland): impact assessment, training, education
  contactpersoon: Peter Loskill, PhD, Attract Group Manager Organ-on-a-Chip, Department of Cell and Tissue Engineering
 4. CEA (Frankrijk): ontwikkeling van ecosysteem en digitaal platform
  contactpersoon: Adrienne Pervès, PhD, Deputy Head of Department-LETI-Technologies for biology and health & Nathalie Picollet D’Hahan, PhD, Deputy Head Biomics Laboratory
 5. imec (België): ethische aspecten, regulering en standaardisatie
  contactpersoon: Wolfgang Eberle, PhD, Funded Program Manager Smart Health and NERF Coordinator EIT Health
 6. University of Zaragoza (Spanje): kennisverspreiding (disseminatie)
  contactpersoon: Luis  Fernandez, PhD, Professor at the Dept. of Mechanical Engineering, microfluidic leader of the Applied Mechanics and Bioengineering group

Dit project wordt gefinancierd vanuit het Horizon 2020 onderzoek- en innovatie programma van de Europese Unie (subsidieovereenkomst nr 766884).

Organen-op-chips en hDMT

Het orgaan-op-chip consortium hDMT is een pre-competitief, non-profit, technologisch R&D-instituut, met toonaangevende wetenschappers vanuit 14 Nederlandse organisaties (academische onderzoekscentra, onderzoeksinstituten, UMC’s en biotechbedrijven). Binnen dit consortium werken de hDMT-onderzoekers samen en delen en integreren hun kennis, expertise en onderzoeksfaciliteiten in de techniek, biologie, natuurkunde, scheikunde, farmacologie en geneeskunde om  organen-op-chips te ontwikkelen met behulp van menselijke stamcellen. hDMT streeft ernaar om de ontwikkelde organen-op-chips-modellen en onderzoeksgegevens via open access-publicatie en valorisatie toegankelijk te maken.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.