Blog: Komt een heel oude vrouw bij de dokter…

1 juni 2017• BLOG

‘Wat scheelt eraan, mevrouw?’ ‘Heeft u even tijd, dokter, en de benodigde competenties om met mijn complexe problematiek te dealen?’ Dit soort gesprekken vinden veel vaker plaats nu een steeds groter deel van de samenleving flink 'op leeftijd' is. De komende jaren blijft de levensverwachting stijgen, en daarmee ook het aantal jaren dat we met chronische ziektes leven. De geneeskunde verandert daardoor langzaam maar zeker in ‘ouderengeneeskunde’.

Dokter van de toekomst

Toekomstige artsen krijgen te maken met een groeiende groep kwetsbare ouderen. Deze doktoren worden nog vaker geconfronteerd met complexe problematiek, meerdere chronische ziektes tegelijkertijd (multimorbiditeit) en het gebruik van 5 of meer geneesmiddelen (polyfarmacie). Dat is niet het enige. De artsen krijgen bij oudere patiënten vaker te maken met afwijkende ziektebeelden, afwegingen rond het levenseinde en vragen met betrekking tot de kwaliteit van leven. Deze artsen krijgen – onafhankelijk van hun specialisme – te maken met alle uitdagingen die deze groeiende groep kwetsbare ouderen met zich meebrengt. Zo vragen de moeilijkheden waar deze ouderen mee zitten om specifieke vaardigheden van de artsen, zoals probleemgericht samenwerken met artsen uit verschillende specialismen, een duidelijke regievoering en een andere organisatie van de zorg.

Helaas moet ik concluderen dat de huidige generatie artsen tekortschiet. Zij weten over het algemeen te weinig af van de problemen van ouderen en zijn te gefocust op de diagnostiek en de behandeling van 1 ziekte. De meeste richtlijnen gaan ons hierbij niet helpen, omdat het gros van het wetenschappelijk onderzoek niet bij de meest kwetsbare ouderen plaatsvindt.

De zorg in 2025

Hoe bereid je de nieuwe dokters van straks - en de medisch studenten van nu – voor op deze groeiende groep kwetsbare ouderen? In het rapport ‘Coach, Cure & Care 2025’ schetsen artsen in opleiding een visie over hoe zij vinden dat de nabije toekomst van het Nederlandse zorglandschap eruit moet zien. Zij stellen dat in 2025 ‘kennis van ouderenzorg door de vergrijzing een structureel onderdeel van de opleidingen geworden is.’ Het LUMC loopt hierin voorop. Wij zijn vorige maand van start gegaan met het nieuwe coschap Ouderengeneeskunde. Studenten lopen zes weken stage in het verpleeghuis onder begeleiding van een specialist Ouderengeneeskunde.

Positief

De eerste ervaringen van studenten zijn positief. Ze vinden het een uitdagende coschap, omdat de oudere patiënten vaak meerdere lichamelijke problemen tegelijkertijd hebben. Hierdoor valt er veel te leren. De positieve ervaringen sluiten aan bij wetenschappelijk onderzoek, dat laat zien dat het verpleeghuis voor gevorderde geneeskundestudenten een uitstekende leeromgeving is.  

Het LUMC is pas de vierde universiteit in Nederland met een coschap Ouderengeneeskunde, en we zijn trots op hoe dit is vormgegeven. Met behulp van dit coschap gaan we onze toekomstige dokters beter uitrusten voor de uitdagingen die hen, door de vergrijzing, te wachten staan. 

Wilco Achterberg is hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde in het LUMC. 

Dit blog is tot stand gekomen met de hulp van Annemarie Moll-Jongerius. Eventuele vragen over het coschap Ouderengeneeskunde kunt u aan haar stellen.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.