Ziekenhuizen vormen gezamenlijke medisch-ethische commissie

30 maart 2017• PERSBERICHT

De medisch-ethische toetsingscommissies van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), HagaZiekenhuis en HMC (Haaglanden Medisch Centrum) gaan samen verder. Op woensdag 29 maart tekenden ze een intentieverklaring om per 1 januari 2018 de Commissie Medische Ethiek Leiden-Den Haag te vormen.

Aanleiding voor het samengaan van de ethische commissies is een aanscherping van de regels voor medisch-wetenschappelijk onderzoek per oktober 2018. “Met name de regelgeving rond geneesmiddelenonderzoek wordt strenger”, vertelt Albert Dahan, hoogleraar Anesthesiologie in het LUMC. Hij is nu voorzitter van de Commissie Medische Ethiek (CME) van het LUMC en wordt dat straks van de CME Leiden-Den Haag.

Kennis delen

Dankzij deze krachtenbundeling kunnen de Medisch Ethische Toetsingscommissie Zuidwest Holland (METC Zuidwest Holland) en het LUMC geneesmiddelenonderzoek blijven beoordelen. De METC Zuidwest Holland keurt het mensgebonden onderzoek van HagaZiekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum en Reinier de Graaf in Delft. “Deze ziekenhuizen doen volgens de nieuwe Europese regels te weinig geneesmiddelenonderzoek om dit onderzoek te mogen beoordelen”, licht Dahan toe. “Door kennis te delen en samen te werken met het LUMC kunnen zij dit onderzoek gewoon voortzetten.”

LUMC-Campus Den Haag

Een andere aanleiding is de oprichting van de LUMC-Campus Den Haag in 2016. Hierin werkt het LUMC samen met HagaZiekenhuis en Haaglanden Medisch Centrum aan innovatie in zorg en opleiding, medisch onderwijs en patiëntgebonden onderzoek.

“Met deze intentieverklaring zetten we een belangrijke stap voorwaarts om het wetenschappelijk onderzoek van de partnerziekenhuizen te versterken. Bovendien geven we door de samenwerking ook een flinke boost aan de ontwikkeling van de LUMC-Campus Den Haag”, zegt Karel Rondaij, directeur Medische Zaken HagaZiekenhuis, die namens de Reinier Haga Groep lid is van het bevoegd gezag van de METC Zuidwest Holland. Ook Renée Barge, lid van de Raad van Bestuur van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC), is enthousiast. “Dit is weer een mooi voorbeeld van slim samenwerken in de regio, nu op het gebied van onderzoek.”

Spreekuur in Den Haag

De METC heeft vanaf heden een spreekuur voor onderzoekers uit Den Haag in de nieuwe locatie Wijnhaven van de LUMC-Campus Den Haag. De onderzoekers kunnen daar dus terecht met hun voorstellen en vragen.

Wat doet een Commissie Medische Ethiek (CME)?

Plannen voor wetenschappelijk onderzoek met mensen worden altijd vooraf beoordeeld door een medisch-ethische commissie. Die toetst aan de hand van verschillende criteria of het onderzoeksvoorstel ethisch verantwoord is: worden de deelnemers bijvoorbeeld niet onnodig belast en wegen de mogelijke risico’s op tegen de te verwachten gezondheidswinst?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.