Goedaardige hypofysetumor: opereren of medicijnen?

26 juli 2017• PERSBERICHT

Wat is de beste keuze voor patiënten met een goedaardige tumor van de hypofyse die te veel van het hormoon prolactine maakt: opereren of medicijnen geven? Die vraag gaan onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) de komende jaren beantwoorden. De studie kreeg een subsidie van wetenschapsfinancier ZonMw.

Momenteel zijn medicijnen de standaardbehandeling voor patiënten met een goedaardige tumor in de hypofyse die te veel van het hormoon prolactine maakt, legt endocrinoloog Nienke Biermasz uit. Maar voor een deel van de patiënten met zo’n prolactinoom zou een operatie weleens een beter alternatief kunnen zijn, denken Biermasz en haar collega neurochirurg Wouter van Furth.

Met de subsidie van ruim 600.000 euro van ZonMw gaan de LUMC-onderzoekers van de afdelingen Neurochirurgie en Endocrinologie bepalen met welke aanpak de patiënt het beste uit is. Ze kijken in hun zogeheten doelmatigheidsonderzoek welke bestaande behandeling het beste is op het gebied van genezing, kwaliteit van leven en qua kosten. Hiervoor verdelen onderzoekers de komende jaren 600 prolactinoompatiënten via loting in twee groepen. De helft krijgt een operatie en de helft krijgt medicijnen. 

Streven naar genezing

“Medicijnen helpen meestal heel goed, maar patiënten moeten ze vaak langdurig gebruiken en ze geven soms vervelende psychische bijwerkingen”, aldus Biermasz. Van Furth: “We streven natuurlijk altijd naar genezing, maar met pillen lukt dat niet zo vaak. Terwijl dat met een operatie, bij de juiste selectie van patiënten, vrijwel altijd lukt.” Op dit moment wordt echter zelden, bijvoorbeeld alleen bij ernstige bijwerkingen, een operatie overwogen. De onderzoekers willen nagaan of het niet beter is vaker aan een operatie te denken.

Patiënten in beeld

Prolactinoom is een zeldzame aandoening en zeshonderd patiënten is best veel. Van Furth en Biermasz zetten het onderzoek daarom op in nauwe samenwerking met patiëntenvereniging de Nederlandse Hypofyse Stichting. Tevens rekenen ze op de medewerking van collega-artsen in ziekenhuizen in heel Nederland. “Patiënten hebben klachten zoals een verstoorde menstruatie of melkafscheiding uit de tepels en worden behandeld door gynaecologen en endocrinologen”, aldus Biermasz. Een mooie bijkomstigheid van de studie is dat de onderzoekers meteen een goed beeld hopen te krijgen van de patiëntenpopulatie en de huidige behandeling in Nederland.

Topreferente zorg

Naast reguliere zorg kunnen patiënten in het LUMC terecht voor de behandeling van complexe en zeldzame ziektebeelden, zoals hypofysetumoren. Topreferente zorg noemen we dat. Leiden kent een lange traditie van hypofyseoperaties en onderzoek naar de optimale hypofysezorg. In het LUMC werkt een gespecialiseerd team voor hypofysezorg met drie neurochirurgen gespecialiseerd in hypofysetumoren, endocrinologen en andere betrokken specialisten.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.