Enno van der Velde benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

28 november 2016• PERSBERICHT

Op 25 november is dr. ir. Enno van der Velde benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester van Waddinxveen Bert Cremers verraste Van der Velde tijdens een voor hem georganiseerd afscheidssymposium in de Stadsgehoorzaal in Leiden.

Enno van der Velde is sinds 1976 verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij startte in het klinisch fysiologie-laboratorium, promoveerde in 1989 en voltooide enkele jaren later zijn opleiding tot klinisch fysicus. 

Elektronisch patiëntendossier

Van der Velde heeft zijn hele werkzame leven aan het LUMC gewijd. Daarin heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het digitaal beschikbaar maken van gegevens van cardiologie-onderzoeken die van belang zijn voor de behandeling van patiënten. Tevens speelde hij een grote rol in de ontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier. 

Baanbrekende rol in verbeteren patiëntenzorg

“Enno van der Velde heeft een baanbrekende rol vervuld in de verbetering van de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten”, betoogt zijn afdelingshoofd prof. Martin Jan Schalij. Opmerkelijk, want hij is geen arts of verpleegkundige, vervolgt Schalij. “Hij heeft aan de basis gestaan van de digitalisering van patiëntgegevens wat anno jaren tachtig nog geen gemeengoed was.”


Landelijke registratie

Ook nationaal heeft Van der Velde een belangrijke bijdrage geleverd als medeoprichter en IT-coördinator van de landelijke cardiovasculaire data-registratie (NCDR). Hierin zijn bijvoorbeeld de gegevens van meer dan 250.000 pacemaker-patiënten opgenomen. De NCDR is nog steeds een belangrijke leverancier van data voor het landelijk implantatenregister. 

Internationale standaardisatie

Van der Velde is auteur of co-auteur van meer dan 100 wetenschappelijke publicaties. En was ook actief binnen de Europese cardiologie. Zo is hij betrokken geweest bij de internationale standaardisatie van gegevens waardoor gegevens tussen ziekenhuizen kunnen worden uitgewisseld. Waarmee hij ook op dit gebied een grote bijdrage leverde aan optimale patiëntenzorg.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.