Prijzen en subsidies

28 januari 2016• NIEUWSBERICHT

Onderzoek naar de moleculaire mechanismen van het ontstaan van cystenieren

Wouter LeonhardDankzij een beurs van €150.000 kan Wouter Leonhard, post-doc bij de afdeling Humane Genetica, onderzoek doen naar de moleculaire mechanismen van het ontstaan van cystenieren. De beurs is ter beschikking gesteld door de Nierstichting in het kader van het Kolff Programma. 

“Doel van mijn onderzoek is een combinatie te vinden van een aantal veelbelovende medicijnen met minimale bijwerkingen. Patiënten met erfelijke cystenieren hebben vaak een langdurige behandeling met medicijnen nodig die cystevorming kunnen remmen. Het zou dus mooi zijn als we een optimale therapie kunnen ontwikkelen”, aldus Leonhard. Hij voert het onderzoek uit in de onderzoeksgroep van prof. Dorien Peters.


Reacties van afweercellen bij getransplanteerde nieren onderzocht

Jurjen RubenOnderzoeker Jurjen Ruben gaat met een beurs van de Nierstichting onderzoek doen naar de reacties van afweercellen bij getransplanteerde nieren. Hij krijgt hiervoor een postdoc startup grant van 150.000 euro, waarmee hij onderzoek doet binnen de groep van prof. Cees van Kooten. 

“Het is nu nog niet mogelijk om de reactiviteit van T-cellen (afweercellen) tegen de getransplanteerde nier te detecteren”, legt Ruben uit. “We ontwikkelen een nieuwe methode waarmee we hiertoe wel in staat zijn en waarbij de mogelijkheid bestaat de reactieve T-cellen specifiek uit te schakelen. Meer inzicht in de reactiviteit van deze afweercellen kan leiden tot een lagere of betere dosering van de immuun-onderdrukkende medicatie.”
 


In gesprek over leven en dood met niet-westerse migranten

Dr. Yvette van der Linden van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg en dr. Dorothea Touwen van de sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg, ontvangen ruim 30.000 euro subsidie van ZonMw binnen de eerste ronde van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Zij gaan de subsidie gebruiken om met immigranten in gesprek te gaan over leven en dood. 

Samen met onderzoeker drs. Roukayya Oueslati en de samenwerkende partners palliatieve zorg van het regionale consortium Propallia, gaan Van der Linden en Touwen in gesprek niet-westerse migranten naar hun opvattingen en onderliggende waarden. De focus ligt daarbij op hoe passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase te bewerkstelligen zijn. De uitkomsten worden onder meer vertaald naar voorlichting en verwerkt binnen de LUMC-onderwijsmodule Palliatieve Zorg voor aios (artsen in opleiding tot specialist). Het onderzoek is een deelproject binnen een groter project geleid door Pharos, het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen in Utrecht.
 


1,8 miljoen euro voor onderzoek naar prostaatkanker

Met 1, 8 miljoen euro van Alpe d’Huzes/KWF Fonds gaat een consortium van zes onderzoeksinstellingen onderzoek doen naar risicoprofielen en behandelingen van uitgezaaide prostaatkanker. Het gaat hierbij om therapie op maat, dus zoveel mogelijk toegesneden op de individuele patiënt.

Voor uitgezaaide prostaatkanker is op dit moment nog geen effectieve en duurzame behandeling beschikbaar. Uiteindelijk wordt de kanker altijd ongevoelig voor therapie. Alpe d’Huzes/KWF Fonds steekt 1,8 miljoen euro in een project dat dit probleem aanpakt. Onder leiding van dr. Gabri van der Pluijm (LUMC, Urologie) gaat een consortium in kaart brengen welke patiënten het grootste risico lopen op uitzaaiingen te krijgen en wat de mogelijkheden zijn voor therapie op maat.

De onderzoekers willen in de eerste plaats methodes ontwerpen om patiënten te identificeren die een hoger risico lopen op uitzaaiingen. Daarnaast is het de bedoeling, therapieën op maat te ontwikkelen. De onderzoekers richten zich op de mogelijkheden voor nieuwe therapieën maar kijken ook of bestaande middelen voor bepaalde typen prostaatkanker werkzaam zijn.

Lees een interview met Gabri van der Pluijm op de website van Alpe d’HuzesAandacht voor psychologisch welzijn bij nierpatiënten

Dr. Sandra van DijkWat zijn de psychologische belemmeringen om een gezonde leefstijl aan te nemen? Dr. Sandra van Dijk gaat een online screeningsinstrument ontwikkelen om die belemmeringen bij nierpatiënten in kaart te brengen. Zij krijgt hiervoor een persoonsgebonden subsidie van de Nierstichting van 300.000 euro.

Daarnaast ontwikkelt Van Dijk een e-therapie en om deze belemmeringen weg te nemen. Dit project sluit goed aan bij haar rol als projectleider Zelfmanagement bij het Programma Vernieuwing Zorg waarin wetenschappelijk onderzoek en innovaties in de klinische zorg worden verbonden. Daarnaast is Van Dijk onderzoeker bij de afdeling Nierziekten en is ze als onderzoeker en docent verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Chronische nierschade

Het project richt zich in eerste instantie op patiënten met chronische nierschade. Van Dijk legt uit dat patiënten met een chronische aandoening vaak met gevoelens van stress kampen. Zij moeten hun ziekte accepteren met de bijbehorende fysieke beperkingen en een veranderd toekomstperspectief. Dat vraagt veel van patiënten en is vaak een belemmering om een gezonde leefstijl aan te nemen en vol te houden. 

Profiel op maat

“Helaas blijft een verminderd psychologisch welzijn vaak onopgemerkt. Daarom is het goed dat we dit beter in kaart kunnen gaan brengen. Daarbij is het belangrijk om een profiel op maat te maken, omdat niet alle patiënten dezelfde problemen ervaren.” 

Samen beslissen

Zo’n patiëntprofielkaart is een soort grafische samenvatting van de problemen die uit de online screening naar voren komen. Het is meteen een goede ondersteuning voor arts en patiënt om samen te besluiten tot een behandeling. Dat kan straks met de e-coach-module. De module is gebaseerd op een bestaande online behandeling van de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden, die nu ook in het LUMC in het kader van zorgvernieuwing wordt geïmplementeerd.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.