Plan van acht umc’s voor Nationale Wetenschapsagenda overhandigd aan minister Bussemaker

10 februari 2016• NIEUWSBERICHT

Op 10 februari ontving minister Jet Bussemaker van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Nationaal Plan Academische Geneeskunde, Biomedische wetenschap en Gezondheidszorgonderzoek uit handen van NFU-voorzitter Jos Aartsen.

V.l.n.r. Marcel Levi (AMC), Jos Aartsen (NFU, UMCG), Jet Bussemaker en Pancras Hogendoorn (LUMC)Maatschappelijke uitdagingen

Dit plan van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is de umc-uitwerking van de Nationale Wetenschapsagenda. Het beschrijft hoe de umc’s met innovatief wetenschappelijk onderzoek het initiatief nemen om oplossingen te vinden voor één van de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: hoe maken we onze gezondheidszorg telkens beter en houden we deze betaalbaar? 

Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenspraak tussen de acht decanen van de umc’s en mede gebaseerd op bijdragen van tientallen hoogleraren. De gezamenlijke doelstelling is duurzame gezondheid en gezondheidszorg. De umc’s zetten al stappen in deze richting, in samenwerking met hun nationale en internationale partners. Dit plan zet de koers voor de komende 5 jaar uit.

Snelle reactie umc’s

Minister Bussemaker: “Dit is precies wat ik voor ogen heb met de Nationale Wetenschapsagenda: met nieuwe samenwerkingsverbanden wetenschappelijke antwoorden vinden op de vragen die leven in de maatschappij. Goed om te zien hoe alle umc’s in Nederland samen zo snel met hun reactie op de wetenschapsagenda zijn gekomen. Dit kan een enorme stap voorwaarts zijn in de zoektocht naar een duurzame gezondheidszorg.”

Decaan Pancras Hogendoorn van het LUMC: “Het plan vertaalt de Nationale Wetenschapsagenda naar een concrete strategie om op een maatschappelijk verantwoorde wijze invulling te geven aan een duurzame en innovatieve gezondheidswetenschapsagenda. Verbinding van fundamenteel en toegepast onderzoek, in samenhang met onderwijs en zorg, staan centraal. Ik ben verheugd dat we als 8 umc’s onze koers voor de komende jaren neerzetten in dit plan.”

Duurzame gezondheidszorg

Veel van de vragen uit de maatschappij aan de Nationale Wetenschapsagenda gingen over gezondheid en zorg. Een kwart van deze vorig jaar gelanceerde agenda gaat over deze onderwerpen. De umc’s met hun unieke combinatie van zorg, onderzoek en onderwijs hebben gezamenlijk, met hun Nationaal Plan, gereageerd op dit sterke signaal uit de maatschappij.

Cruciale thema’s zijn gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling, personalised medicine, regeneratieve geneeskunde, big data en grootschalige onderzoeksinfrastructuur. Nadere uitwerking van deze thema’s vindt onder meer plaats in diverse onderzoeksprogramma’s en landelijke initiatieven. Ook zullen de route-workshops van de Nationale Wetenschapsagenda bijdragen aan een verdere invulling.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.