Oudere patiënt met borstkanker krijgt niet overal dezelfde behandeling

28 September 2015• NEWSITEM

Oudere patiënten met borstkanker krijgen niet overal in Europa dezelfde behandeling. Dat blijkt uit een internationaal vergelijkend onderzoek.

Oudere patiënten met borstkanker krijgen niet overal in Europa dezelfde behandeling. Dat blijkt uit een internationaal vergelijkend onderzoek. Promovendus Marloes Derks (LUMC, afdeling Heelkunde) presenteerde de eerste resultaten van de studie afgelopen weekend op het Europees Kanker Congres (ECC) in Wenen.


De behandeling van deze patiëntengroep bleek van land tot land sterk te verschillen. Zo kregen in Nederland minder patiënten een operatie dan in België, maar meer dan in Ierland. Met hormoontherapie en chemotherapie zijn Nederlandse artsen bij deze patiëntengroep veel terughoudender. In alle stadia werden verschillen in overleving gezien, maar de verschillen waren het grootst in stadium III. Het percentage van deze patiënten dat vijf jaar later nog leefde, was het hoogst in Ierland (67 procent), gevolgd door België (65 procent), Nederland (56 procent) en het laagst in Engeland (53 procent). 

Onderzoek vooral bij jongere patiënten

De grote verschillen in aanpak zijn mogelijk te verklaren doordat voor oudere patiënten niet goed is uitgezocht wat de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen zijn. Aan klinisch onderzoek naar het effect van behandelingen nemen voornamelijk jongere patiënten deel, die in een betere conditie zijn. De resultaten zijn niet direct te vertalen naar oudere patiënten, omdat zij vaker dan jongere mensen er andere ziektes bij hebben, omdat de kans op complicaties na een operatie voor hen groter is en omdat ze meer bijwerkingen ondervinden van hormoontherapie en chemotherapie.

Betere registratie op Europees niveau

“Er zit dus een belangrijke lacune in onze kennis over wat de beste behandeling is voor oudere vrouwen met borstkanker”, stelt Marloes Derks. “En dat terwijl een groot deel van de patiënten, 40 procent, ouder is dan 65 jaar. Dat aandeel stijgt. Met de resultaten van onze studie verkrijgen we meer inzicht in het optimaliseren van behandeling voor deze oudere patiëntengroep. Uiteindelijk willen we toewerken naar een op het individu toegesneden behandeling. Daarmee kunnen we de vooruitzichten voor deze mensen verbeteren.”
Derks pleit voor meer klinisch onderzoek met verschillende leeftijdsgroepen, waaraan juist ook oudere mensen deelnemen. Ze pleit bovendien voor een betere registratie op Europees niveau van klinische gegevens buiten studies om.

Stay informed on the latest news of the Leiden University Medical Center, and sign up for our biweekly newsletter or subscribe to our LUMC Magazine.