Nationale Wetenschapsagenda positioneert (bio)medisch onderzoek

27 November 2015• NEWSITEM

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gepresenteerd aan het kabinet. De NWA stelt vragen, legt verbindingen en geeft vergezichten. De afgelopen maanden is door een brede kenniscoalitie intensief gewerkt aan de vorming van een nationale agenda voor wetenschappelijk onderzoek. Maar liefst 11.700 vragen zijn ingediend door de samenleving en onderzoekers, instellingen en bedrijfsleven. Deze zijn omgevormd tot 140 belangrijke clustervragen en 16 richtinggevende routes. Het (bio)medisch onderzoek neemt hier een belangrijke plaats in.

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is gepresenteerd aan het kabinet.

De NWA stelt vragen, legt verbindingen en geeft vergezichten. De afgelopen maanden is door een brede kenniscoalitie intensief gewerkt aan de vorming van een nationale agenda voor wetenschappelijk onderzoek. Maar liefst 11.700 vragen zijn ingediend door de samenleving en onderzoekers, instellingen en bedrijfsleven. Deze zijn omgevormd tot 140 belangrijke clustervragen en 16 richtinggevende routes. Het (bio)medisch onderzoek neemt hier een belangrijke plaats in. 

Prof. dr. Pancras C.W. Hogendoorn was namens de Nederlandse Federatie UMC’s lid van de Stuurgroep NWA. Kijk naar de video om te weten te komen wat: (1) de Nationale wetenschapsagenda omvat; (2) betekent voor het (bio)medisch domein in Nederland en Leiden, en (3) inhoudt voor onderzoek in het Leids Universitair Medisch Centrum.  

U vindt het LUMC terug in de Nationale Wetenschapsagenda bij vraag 88

Stay informed on the latest news of the Leiden University Medical Center, and sign up for our biweekly newsletter or subscribe to our LUMC Magazine.