Ervaringen LUMC-patiënten in kaart gebracht

8 oktober 2014• NIEUWSBERICHT

Het LUMC heeft ook in 2014 patiënten gevraagd naar hun mening. Deze enquête is voor de tweede maal afgenomen door alle acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland. Patiënten beantwoordden vragen over bijvoorbeeld bejegening, ontvangst, informatievoorziening en het opnamegesprek en ontslag in de (poli)kliniek. Voor de verschillende afdelingen van het LUMC zijn de resultaten van het onderzoek een goed vertrekpunt om de zorg aan de patiënt verder te verbetere

Het LUMC heeft ook in 2014 patiënten gevraagd naar hun mening. Deze enquête is voor de tweede maal afgenomen door alle acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland. Patiënten beantwoordden vragen over bijvoorbeeld bejegening, ontvangst, informatievoorziening en het opnamegesprek en ontslag in de (poli)kliniek. Voor de verschillende afdelingen van het LUMC zijn de resultaten van het onderzoek een goed vertrekpunt om de zorg verder te verbeteren.

De LUMC-patiënt is tevreden over de gezamenlijke besluitvorming van patiënt en arts. Vorig jaar scoorde het LUMC hier al goed op, en ook dit jaar is de score hoog. Maar liefst 80 procent van de ondervraagden op de polikliniek antwoordde ‘ja’ of ‘grotendeels’ op de vraag of men kon meebeslissen over de behandeling.

Samen met de patiënt

Uiteraard wil het LUMC zichzelf altijd verbeteren. Vandaar dat de in 2014 gestarte training ‘patiëntgerichtheid’ in 2015 een nieuwe ronde ingaat. De training is er onder andere op gericht om artsen en verpleegkundig teamleiders te leren hoe ze de patiënt kunnen betrekken bij het nemen van medische beslissingen. Het bespreken van de voor- en nadelen van diverse behandelopties is daarbij bijvoorbeeld erg belangrijk.
Verder scoorde het LUMC goed op betrokkenheid van begeleiders en/ of familieleden. Op de vraag ‘werd uw begeleider (partner/ familielid/mantelzorger) voldoende bij het gesprek betrokken’, antwoordde 82 procent ‘ja, helemaal’. Op de vraag ‘hadden zorgverleners / medewerkers bij de ontvangst op de afdeling genoeg tijd voor u’, antwoordde 93 procent ‘ja’. 

Wat kan er beter?

De uitkomsten geven ook aan dat er verbeterpunten zijn. Zo geven patiënten bij het punt inrichting aan dat afdelingen niet altijd makkelijk vindbaar zijn. Daaraan wordt momenteel al hard gewerkt. Daarbij vinden we gastvrijheid erg belangrijk. Om dat vanuit de hele organisatie uit te dragen loopt er een groot project waarbij alle medewerkers betrokken worden. 

CQ-index

Dit onderzoek naar patiëntervaringen is gestoeld op de zogenoemde CQ-index (Consumer Quality Index). Dit is een gestandaardiseerde methode om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. De meting werd door het onafhankelijke meetbureau uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).


   

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.