‘De huisarts is een waardevolle academische partner’

23 oktober 2014• NIEUWSBERICHT

Huisarts Mattijs Numans is sinds 1 oktober 2013 hoogleraar Huisartsgeneeskunde en hoofd van de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde van het LUMC

Huisarts Mattijs Numans is sinds 1 oktober 2013 hoogleraar Huisartsgeneeskunde en hoofd van de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde van het LUMC. In de oratie pleit hij voor intensievere samenwerking tussen huisartspraktijk en academie. “Dat komt de zorgkwaliteit ten goede, verzekert patiënten van up-to-date behandeling, houdt de huisarts bij de les en verstevigt de positie van de eerste lijn naar de zorgverzekeraar.”

Het allergrootste deel van onze gezondheidszorg speelt zich af in de eerste lijn. Huisartsen hebben gemiddeld jaarlijks 10.000 patiëntcontacten en worden aanhoudend geconfronteerd met veranderingen.In zijn oratie ‘Laten we beginnen bij de huisarts’ constateert Numans dat, zeker in vergelijking  met andere landen, de kwaliteit van eerstelijnszorg hoog is, maar alleen kan worden gehandhaafd als iedere huisartspraktijk participeert in wetenschappelijk onderwijs, onderzoek of innovatie. “Patiënten werven voor onderwijs en onderzoek doorbreekt het individuele contact tussen de patiënt en zijn dokter en niet iedere huisarts gaat dat gemakkelijk af.”

Hoge bloeddruk

Voorwaarde is ook dat binnen het huisartsnetwerk optimaal gebruik kan worden gemaakt van geavanceerde ICT-voorzieningen. Zo kijkt men, ter ondersteuning van het huidige bevolkingsonderzoek naar darmkanker, naar de mogelijkheden om patiënten beter te selecteren op hun risico om deze ziekte te krijgen.

Een voorbeeld: “Huisartsen letten tegenwoordig in het kader van hart- en vaatziekten goed op de risicofactor ‘metabool syndroom’: de combinatie van overgewicht, verstoring van vet- en koolhydraatstofwisseling en verhoogde bloeddruk. Het blijkt nu dat de in het huisartsendossier geregistreerde diagnose ‘hoge bloeddruk’ ook samenhangt met het risico op dikkedarmkanker of voorstadia daarvan zoals gezien bij de coloscopie.’

Academische werkplaatsfunctie

Sinds de zomer zijn alle extramurale samenwerkingsverbanden ondergebracht in het Extramurale Leids Academisch Netwerk, ELAN. “Hierin wordt samen met andere partijen uit het LUMC, de Leidse Universiteit en de Haagse campus verder gewerkt aan de uitbouw van de academische werkplaatsfunctie, een samenwerkingsinfrastructuur als basis voor onderzoek, onderwijs en kwaliteitsbeleid.

Goed databeheer levert waardevolle gegevens op voor onderzoek, onderwijs en kwaliteitsbeleid. "Belangrijk aandachtspunt is daarom dat huisartsen routinezorggegevens op een ondubbelzinnige en overdraagbare manier in het huisartseninformatiesysteem kunnen invoeren."  

Relatie gezondheid en woonomgeving

Numans is ook betrokken bij het project Stuurinformatie Integrale Zorg Utrecht (SIZU), waarin kenmerkend zorggebruik wordt opgespoord in de routine-registratiesystemen. Onderzocht is of geanonimiseerde informatie uit verschillende zorg- en welzijndomeinen zinvol kan worden gekoppeld om de eerstelijnszorg (inclusief GGD) te ondersteunen. Zo werd op basis van frequentie en aard van klachten en medicijngebruik van een specifieke groep burgers een relatie gelegd tussen hun gezondheid en de (vervuilde) woonomgeving.

Medical Delta

Als hoofd van de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde heeft Numans ook te maken met ouderengeneeskundigen, sociaal geneeskundigen en medische antropologen. ‘Dat biedt enorme kansen voor multidisciplinair onderzoek’. In zijn oratie noemt hij het afdelingsprogramma Preventie, risicogestuurde populatiezorg en disease management (PrePOD) en de ontwikkeling van een expertisecentrum Eerstelijns Ouderengeneeskunde in leiden. “Het is juist die bijzonder samenwerking die mij naar Leiden heeft getrokken: een afdeling in het hart van de Randstad, onderdeel van de Medical Delta waarin Rotterdam, Delft en Leiden samenwerken en ook met Haaglanden als werkgebied.”

Maag-darmproblematiek

Na zijn huisartsopleiding vestigde Numans (56) zich in 1987 als huisarts in Utrecht, waar hij nog steeds één dag per week te vinden is in Gezondheidscentrum Oog in Al. Hij was daarnaast jarenlang verbonden aan het UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde.

Na zijn promotie in 1992 op een evaluatie van 'gastroscopie op verzoek van de huisarts', was hij in Utrecht, Barcelona en Boston onder meer betrokken bij onderzoeksprojecten en richtlijnontwikkeling voor maag-darmklachten in de huisartsenpraktijk. Drie jaar geleden hield Numans een oratie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, als bijzonder hoogleraar bij de afdeling Huisarts- en Ouderengeneeskunde van het VUmc.

Het onderzoek van het LUMC is verdeeld in zeven profileringsgebieden. Het onderzoek van prof. Numans valt binnen Innovation in Health Strategy and Quality of Care. Zijn volledige oratie ‘Laten we beginnen bij de huisarts’ is te lezen op de website van het LUMC.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.