Samenwerkende biobanken ontvangen 9,8 miljoen euro subsidie

2 juli 2014• NIEUWSBERICHT

Het grootschalige Nederlandse samenwerkingsverband van biobanken, BBMRI-NL,  ontvangt bijna 10 miljoen euro subsidie om te investeren in verdere verrijking en harmonisatie van de opgeslagen materialen.

Het grootschalige Nederlandse samenwerkingsverband van biobanken, BBMRI-NL, ontvangt bijna 10 miljoen euro subsidie om te investeren in verdere verrijking en harmonisatie van de opgeslagen materialen.

Op 1 juli maakte NWO-voorzitter Jos Engelen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) bekend welke Nederlandse projecten subsidie ontvangen binnen de Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten. Een van de subsidieontvangers is BBMRI-NL, een samenwerkingsverband van biobanken dat vanuit het LUMC wordt gecoördineerd.

Staatssecretaris Sander Dekker krijgt een rondleiding door het LUMC

Weefsel beter toegankelijk

Bij BBMRI-NL zijn ruim 200 Nederlandse biobanken aangesloten, zoals alle Universitair Medische Centra (umc's), het Parelsnoer Instituut en het Nederlands Tweelingen Register. In totaal hebben zij weefsel van ongeveer 10 miljoen mensen opgeslagen, zoals speeksel, bloed en urine. De toegekende NWO-subsidie wordt geïnvesteerd in het project BBMRI-NL2.0, dat het opgeslagen weefsel nog beter toegankelijk maakt voor verschillende onderzoeksvragen naar het ontstaan van ziektes.

Twee organisaties doen mee aan het project: het Translational Research IT project van CTMM (CTMM-TraIT) zal een IT-infrastructuur opzetten waarmee de vertaalslag van biomedisch naar translationeel onderzoek (de ontwikkeling van behandelmethodes en medicatie) kan worden gemaakt; en de European Population Imaging Infrastructure (EPI2) om BBMR-NL te verrijken met beeldmateriaal van patiënten, zoals MRI-scans.

  De projectgroep van BBMRI-N2.0

Rondleiding biobanken LUMC

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bracht voorafgaand aan de uitreiking een werkbezoek aan diverse biobanken van het LUMC. Zo toonde prof. Hein Verspaget hem de Parelsnoer en CuraRata-vriezers, waar weefsels bij ongeveer -180 graden Celsius worden bewaard. Door elk buisje te coderen met streepjescodes zijn weefsels makkelijk digitaal terug te vinden. In het geval van Parelsnoer betekent dat bijvoorbeeld, dat onderzoek naar minder voorkomende ziekten een impuls krijgt door het beschikbaar komen van veel meer materialen, die allemaal op dezelfde manier zijn gecodeerd en worden beheerd.

103-jarige zussen

Prof. Eline Slagboom van het LUMC vertelde over haar onderzoek naar gezond oud worden, waarvoor zij weefsel afneemt bij mensen uit families waarin velen een hoge leeftijd bereiken. "In de biobank zit bijvoorbeeld weefsel van twee 103-jarige zussen", vertelde ze. Door onderzoek op het weefsel van (gezonde) ouderen hoopt ze het geheim hiervan gezond oud worden te ontrafelen. 

Deelnemers aan het Nederlands Tweelingen Register kunnen sinds kort inloggen in een afgeschermde omgeving om meer informatie over het onderzoek te lezen, zoals de wetenschappelijke artikelen die eruit voortkomen, demonstreerde prof. Dorret Boomsma (Vrije Universiteit). "Een participerende biobank kun je het noemen, een idee dat van de deelnemers zelf is gekomen", aldus Boomsma. 

Enthousiast

"Ik word ongelofelijk enthousiast als ik zie wat er allemaal gebeurt achter de deuren van universiteiten en UMC’s. Dat het belangrijk is om te investeren in de infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek, dat is me ook vandaag weer duidelijk geworden bij mijn rondleiding door het LUMC", aldus Sander Dekker in zijn speech. 

Naast BBMRI-NL2.0 ontvangen nog 5 andere projecten een NWO-subsidie in het kader van de Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten. Een filmpje over BBMR-NL2.0 vindt u op Youtube. Kijk ook bij: de website van BBMR-NL.