Neuropsychologisch onderzoek

Uw behandelend arts heeft u verwezen naar een (klinisch) neuropsycholoog voor een neuropsychologisch onderzoek (NPO).  In deze folder vindt u meer informatie over het doel en het verloop van neuropsychologisch onderzoek.

Deze patiëntenfolder is opgesteld door de afdeling(en) Ouderengeneeskunde

Onze zorg

Wat is Neuropsychologisch onderzoek?

Neuropsychologie is een richting binnen de psychologie die zich bezighoudt met de functies van de hersenen en de relatie daarvan met het gedrag en het functioneren in het dagelijks leven.

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

U wordt neuropsychologisch onderzocht om inzicht te krijgen in uw functioneren in het dagelijks leven. Mensen kunnen verschillende klachten hebben zoals moeite om de aandacht vast te houden of vergeetachtiger zijn. Dit kan van invloed zijn op het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Ook kan het karakter veranderd zijn of de manier waarop men omgaat met andere mensen. Misschien ervaart u deze veranderingen ook of ervaart uw omgeving deze veranderingen. 

Met neuropsychologisch onderzoek kunnen we nagaan of deze veranderingen in het dagelijks leven te verklaren zijn vanuit een hersenbeschadiging (bijvoorbeeld een val op het hoofd) of hersenaandoening (bijvoorbeeld een dementie). Ook kunnen we in kaart brengen welke gevolgen een eventueel vastgestelde hersenbeschadiging of hersenaandoening heeft voor uw functioneren. Neuropsychologisch onderzoek brengt niet alleen de problemen in kaart, maar kijkt ook naar uw mogelijkheden. Het onderzoek geeft een overzicht van de verschillende denkfuncties (cognitieve functies), het gedrag en emoties.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Belangrijk

Het is belangrijk om hulpmiddelen zoals een leesbril of een gehoorapparaat mee te nemen als u deze nodig heeft. U wordt ook verzocht een actueel medicatie overzicht van de medicijnen die u gebruikt mee te nemen. Dit overzicht kunt u ophalen bij uw apotheek.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Bij een neuropsychologisch onderzoek worden een aantal cognitieve functies in kaart gebracht zoals geheugen, concentratie, werktempo, taal, ruimtelijk inzicht en planning. U krijgt vragen te beantwoorden, opdrachten uit te voeren en vragenlijsten in te vullen. 

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek begint met een intake gesprek bij een neuropsycholoog, een specialist in opleiding (psychiatrie of ouderengeneeskunde) en een ouderenpsychiater. In dit gesprek, dat ongeveer een half uur duurt, worden uw klachten besproken (bijv. over geheugen en stemming) en de mate waarin u hierdoor gehinderd wordt in het dagelijks leven. Ook uw eigenschappen en sociale situatie komen aan bod. Daarnaast is het belangrijk om iemand in uw omgeving die u goed kent, mee te nemen naar dit gesprek, zodat wij deze vragen ook aan hem/haar kunnen stellen.

Op basis van de beschikbare medische informatie, het gesprek en de vraagstelling wordt bepaald welke opdrachten en/of vragenlijsten bij u worden afgenomen. 

Duur

De duur van het neuropsychologisch onderzoek is ongeveer anderhalf  à twee uur (inclusief intake gesprek).  

Plaats

Het onderzoek wordt afgenomen in het LUMC op de polikliniek Psychiatrie, waarbij u samen met de neuropsycholoog aan tafel zit. De persoon die met u mee komt is alleen aan het begin van het gesprek aanwezig, daarna wordt het onderzoek voortgezet alleen met u. Het betreft nooit een lichamelijk onderzoek.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Na het onderzoek moeten de resultaten worden uitgewerkt. De uitslag krijgt u tijdens een vervolgafspraak bij de medisch specialist. Het is belangrijk dat een familielid of goede bekende hierbij aanwezig is. 

Vertrouwelijke informatie

De neuropsycholoog heeft een beroepsgeheim. Het rapport van het neuropsychologisch onderzoek wordt alleen gestuurd naar de medisch specialist die u verwezen heeft. Ook de andere artsen die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben inzage in het rapport. Uw huisarts krijgt altijd bericht. Informatieverstrekking aan anderen, zoals hulpverleners buiten het ziekenhuis of andere instanties, gebeurt alleen na uw toestemming. U heeft recht op inzage, correctie, blokkering of een afschrift van het rapport van het neuropsychologisch onderzoek. Als u dit wenst, kunt u contact opnemen met de neuropsycholoog.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de polikliniek Ouderengeneeskunde.
Telefoonnummer 071 526 18 50 bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 uur. 

Bent u verhinderd? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om een nieuwe afspraak te maken.