Visually Evoked Potentials (VEP)

Met een VEP-meting wordt de kwaliteit van de geleiding van de oogzenuwen onderzocht en kan een indruk verkregen worden over de functie van het centrale zien.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Oogheelkunde.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Voor het onderzoek worden vijf elektroden op het hoofd geplaatst: een op het voorhoofd of aan het oor, een boven op het hoofd, een op het achterhoofd en een elektrode links én rechts van de elektrode op het achterhoofd. Het is van belang dat het haar de dag van het onderzoek gewassen is en geen gel of lak bevat. Van tevoren wordt de huid ontvet met alcohol. Voordat de elektroden met een kalkachtige pasta worden geplaatst, worden er een paar krasjes op de huid gegeven, voor een goed contact met de elektroden. De elektroden worden met pleister in het haar vastgezet. Na afloop van het onderzoek worden de elektroden afgenomen en wordt de pasta verwijderd. Soms blijven er pastaresten achter die met een haarwasbeurt verdwijnen.  

Tijdens het onderzoek zit u voor een (TV)-scherm, waarop een zwart-wit schaakbordpatroon zichtbaar wordt. U moet naar het midden van het schaakbord kijken, steeds oog voor oog (een oog wordt zonodig afgedekt met een gaasje). Vaak worden blokken van verschillende grootte aangeboden, in wisselende grijstinten. Een enkele keer worden lichtflitsen gegeven.  

Het onderzoek duurt tussen de 20 en 45 minuten. De ogen worden niet gedruppeld en het onderzoek beïnvloedt het zien niet. Het onderzoek is niet vervelend of pijnlijk. Als u een bril voor verzien draagt, dient u deze mee te nemen. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:

LUMC, polikliniek Oogheelkunde
Routenummer 598, locatie J3

Tel. 071 - 526 8030

Voor afspraken: het medisch secretariaat tussen 9.00 - 12.00 uur, toets 1
Voor medische vragen: de verpleging tussen 08.30 - 17.00 uur, toets 2
Voor overige vragen: het medisch secretariaat tussen 9.00 - 16.00 uur, toets 4

Buiten kantooruren: 071 - 526 9111 (vragen naar dienstdoende arts-assistent afdeling Oogheelkunde)