Orthoptisch onderzoek bij kinderen

U heeft een afspraak bij de orthoptist gekregen omdat uw kind scheel kijkt met een oog, niet goed kan bewegen met een oog of slechter kan zien met één of beide ogen. Hieronder leest u wat er gedaan wordt tijdens een orthoptisch onderzoek.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Oogheelkunde.

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

De orthoptist zal u eerst vragen stellen over de aard van de klachten. Ook zal gevraagd worden naar de algemene gezondheid en eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind en of er oogafwijkingen in de familie voorkomen. Verder is het van belang om te weten of uw kind medicijnen gebruikt en welke dat zijn.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Door het kind naar een lampje te laten kijken en het lampje te laten volgen worden oogstand en werking van de oogspieren onderzocht. Vervolgens wordt met testjes die voor de leeftijd aangepast zijn de samenwerking tussen de ogen getest. Een eventuele afwijking aan de oogstand wordt gemeten en bij kinderen vanaf ongeveer twee jaar wordt ook het gezichtsvermogen bepaald met plaatjes, symbolen of cijfers. De testjes zijn niet belastend en worden door de meeste kinderen als spelletjes ervaren.

Hierna worden de ogen van uw kind gedruppeld. De druppels prikken een beetje in de ogen, maar dit duurt maar even. Het druppelen is nodig om een mogelijke bril-afwijking te kunnen meten. De oogsterkte wordt gemeten door uw kind in een apparaat naar een plaatje te laten kijken of door het kind met verschillende brillenglaasjes voor het oog naar een lampje te laten kijken.

Als laatste zal de oogarts de gezondheid van de ogen beoordelen, ook met behulp van een lampje.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Aan de hand van de verschillende onderzoeksgegevens wordt een diagnose gesteld en zo nodig een behandelplan opgesteld. Dit wordt met u besproken.

Het eerste onderzoek neemt altijd meer tijd in beslag omdat de ogen van uw kind dan ook gedruppeld worden en uw kind ook door de oogarts gezien wordt. Dit betekent dat het totale onderzoek inclusief de inwerktijd van de druppels ongeveer 1,5 uur bedraagt.
De druppels verwijden de pupil en schakelen het accommodatievermogen (vermogen tot scherpstellen) tijdelijk uit. Hierdoor kan uw kind last hebben van het zonlicht en wazig zien. Het is verstandig om bij fel zonlicht (of sneeuw) een zonnebril of pet met een klep mee te nemen. De druppels zijn na ongeveer 24 uur weer uitgewerkt, het uitwerken begint enkele uren na het indruppelen.

Als verdere behandeling en controles nodig zijn, hoeft niet bij iedere controle gedruppeld te worden. Meestal is het voldoende dit een maal per jaar te herhalen.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:

LUMC, polikliniek Oogheelkunde
Routenummer 598, locatie J3

Tel. 071 – 526 8030

Voor afspraken: het medisch secretariaat tussen 9.00 - 12.00 uur, toets 1
Voor medische vragen: de verpleging tussen 08.30 - 17.00 uur, toets 2
Voor overige vragen: het medisch secretariaat tussen 9.00 - 16.00 uur, toets 4

Buiten kantooruren: 071 – 526 9111
(vragen naar dienstdoende arts-assistent afdeling Oogheelkunde)

Meer informatie over het orthoptisch onderzoek is te vinden op de website
www.orthoptisten.info