Multifocaal ERG

Een multifocaal electro-retinogram (Mf-ERG) is het meten van elektrische reacties op een sterk wisselend, verspringend blokkenpatroon. Veel verschillende plaatsjes op het netvlies worden afzonderlijk gemeten. Het is erg belangrijk om goed naar één punt te blijven kijken.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Oogheelkunde.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

U wordt voor dit onderzoek gedruppeld om de pupil te verwijden. Op uw voorhoofd worden 3 elektroden geplakt met geleidingspasta en tape. Daarna worden er twee dunne draadelektroden (na druppelverdoving) op het onderooglid geplaatst. Hiermee kunnen we de meting doen. U zit met de kin op een steun en wordt gevraagd om 10 minuten (per oog) in een bol op een middelpunt te blijven kijken. Rondom ziet u dan sterk verspringende blokken. Tussentijds mag u af en toe even uitrusten.  

Omdat het voor de uitkomst van het onderzoek essentieel is om het oog 10 minuten niet te bewegen, is het zeer belangrijk gedurende het onderzoek naar het middelpunt te blijven kijken.  

Als beide ogen gemeten zijn worden de elektroden weggehaald. Het is geen vervelend onderzoek, maar het vergt wel goede concentratie.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Er wordt geadviseerd niet auto te rijden na dit onderzoek in verband met wazig zien na de druppels.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De meetgegevens moeten bewerkt en beschreven worden. U krijgt de uitslag van de oogarts, telefonisch of bij de volgende afspraak. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:

LUMC, polikliniek Oogheelkunde
Routenummer 598, locatie J3

Tel. 071 - 526 8030

Voor afspraken: het medisch secretariaat tussen 9.00 - 12.00 uur, toets 1
Voor medische vragen: de verpleging tussen 08.30 - 17.00 uur, toets 2
Voor overige vragen: het medisch secretariaat tussen 9.00 - 16.00 uur, toets 4

Buiten kantooruren: 071 - 526 9111
(vragen naar dienstdoende arts-assistent afdeling Oogheelkunde)