Elektro-retinografie (ERG/mf-ERG) bij kinderen

ERG is het meten van de elektrische reacties die het netvlies produceert op licht-flitsen. Met behulp van een draadelektrode die – na druppelverdoving – op de ogen geplaatst worden, of met huidelektroden – die onder de ogen worden geplakt, worden de elektrische signalen uit het netvlies afgeleid. Afhankelijk van wat mogelijk is bij uw kind. Het netvlies heeft staafjes (voor het zien in schemer) en kegeltjes (voor het zien in licht). Door de achtergrondverlichting aan te passen en de sterkte van de lichtflitsen te variëren worden staafjes en kegeltjes apart onderzocht.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Oogheelkunde.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Het onderzoek  

Het onderzoek wordt in een donkere kamer uitgevoerd; uw kind zit op schoot, of zit op zichzelf, en krijgt 3 elektroden op het voorhoofd geplakt. Van tevoren worden de pupillen door middel van oogdruppels verwijd. Voordat de draadelektrode wordt geplaatst, worden de ogen verdoofd met een oogdruppel.   

Een grote halve bol wordt voor het gezicht geplaatst; hieruit komen de lichtflitsen. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. Eerst alle elektroden plaatsen, daarna ± 20 minuten (indien mogelijk) aan het donker wennen en dan ± 5 minuten naar flitsjes kijken. Daarna 10 minuten aanpassen aan het licht en dan weer ± 5 minuten lichtflitsjes kijken.

De elektrische signalen bij het ERG zijn een totaalbeeld van het gehele netvlies. Soms is het noodzakelijk om ieder plekje van het netvlies apart te meten. Dit heet mf-ERG (multifocaal ERG) en neemt ook ongeveer 45 minuten in beslag. Soms kan dit direct na het ERG gedaan worden, soms moet een nieuwe afspraak gemaakt worden. Bij mf-ERG kijkt het kind niet naar lichtflitsen, maar naar een snel verspringend blokkenpatroon.   

Het kan ook zijn dat uw kind alleen voor mf-ERG moet komen. Na het onderzoek is het zien gedurende ongeveer 1,5 uur slecht en er kan een branderig gevoel aan de ogen ontstaan. Na een nacht slapen zijn deze verschijnselen over. De testresultaten worden na afronding van het onderzoek berekend en beoordeeld. Na 1-2 weken is de definitieve uitslag bekend. De aanvragend oogarts geeft de uitslag aan u door, telefonisch of tijdens de eerstvolgende afspraak.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:

LUMC, polikliniek Oogheelkunde
Routenummer 598, locatie J3

Tel. 071 - 526 8030

Voor afspraken: het medisch secretariaat tussen 9.00 - 12.00 uur, toets 1
Voor medische vragen: de verpleging tussen 08.30 - 17.00 uur, toets 2
Voor overige vragen: het medisch secretariaat tussen 9.00 - 16.00 uur, toets 4

Buiten kantooruren: 071 - 526 9111
(vragen naar dienstdoende arts-assistent afdeling Oogheelkunde)