Elektro-oculografie (EOG)

Met het EOG wordt de "rustpotentiaal" van het oog gemeten, in donker en licht. Het EOG-onderzoek wordt dan ook gedaan bij verdenking van een aandoening van dit pigmentepitheel of van de bloedvaten die dit laagje voeden.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Oogheelkunde.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Aan de rechter- en linkerkant van de ogen worden elektroden geplakt, en een op het voorhoofd. De elektroden worden met pasta en pleister vastgezet.   

Door de ogen afwisselend knipperende lampjes te laten volgen van rechts naar links, kan de rustpotentiaal worden gemeten.   

Gedurende 12 minuten in donker worden er fotopigmenten in het netvlies opgebouwd, welke gedurende de daaropvolgende periode van 12 minuten in licht gebruikt worden door de staafjes om te kunnen functioneren.   

Gedurende die tijd kijkt de patiënt met rustpauzes van rechts naar links. Het chemische verbruik van deze pigmenten is elektrisch meetbaar en geeft een maat voor de kwaliteit van een laagje (pigmentepitheel) in het netvlies. U wordt hiervoor niet gedruppeld en het duurt in zijn geheel ongeveer 45 minuten.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De meetgegevens moeten bewerkt en beschreven worden. U krijgt de uitslag van de oogarts, telefonisch of bij de volgende afspraak.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:   

LUMC, polikliniek Oogheelkunde 
Routenummer 598, locatie J3  

Tel. 071 – 526 8030   

Voor afspraken: het medisch secretariaat tussen 9:00 en 12:00 uur, toets 1  
Voor medische vragen: de verpleging tussen 08:30 en 17:00 uur, toets 2  
Voor overige vragen: het medisch secretariaat tussen 9.00 – 16.00 uur, toets 4   

Buiten kantooruren: 071 – 526 9111 (vragen naar dienstdoende arts-assistent afdeling Oogheelkunde)