Thoracale facetblokkade (proefblokkade en RF (radiofrequente) behandeling)

Met u is op de polikliniek besproken dat u voor de behandeling van uw pijnklachten een zenuwblokkade in de bovenrug zult ondergaan. In deze folder vindt u informatie over de blokkade en instructies over wat te doen rondom de blokkade.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Anesthesiologie.

Onze zorg

Wat is een thoracale facetblokkade?

De wervelkolom bestaat uit wervels. Wervels zijn met elkaar verbonden door een tussenwervelschijf (discus) en twee paar steungewrichtjes (facetgewrichten). Langs deze facetgewrichten lopen enkele zenuwbanen. Deze zenuwbanen kunnen bekneld raken, door bijvoorbeeld slijtage bij ouderdom of een scheve rug (scoliose). Hierdoor ontstaat er zowel pijn op de aangedane plek als uitstralende pijn.  

Een thoracale facetblokkade betreft een blokkade in de bovenrug, waarbij de zenuwen lokaal worden verdoofd. In eerste instantie zal dit alleen met een verdovingsvloeistof zijn (proefblokkade), indien deze blokkade een positief effect heeft, kunnen de zenuwen worden behandeld met een RF behandeling. De RF behandeling kan meerdere maanden voor pijnvermindering zorgen.  

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Waar moet u zich melden?  

U krijgt een brief toegezonden per post. Hierin staat hoe laat en op welke afdeling u zich moet melden.  

Eten en drinken  

U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken.  

Bloedverdunners  

Als u bloedverdunners gebruikt, zal de pijnspecialist u op de polikliniek of telefonisch instructies geven wat u moet doen met uw bloedverdunners. Zorg dat u weet hoeveel dagen u voor uw behandeling met de bloedverdunners moet stoppen.  

Instructies ten aanzien van bloedverdunners via de trombosedienst  

Als u bekend bent bij de trombosedienst, regelt deze op ons verzoek wanneer u stopt met de bloedverdunners. Een controle-INR is in dit geval vereist voor de verrichting, dit kan met uw eigen thuismeting of via de trombosedienst. Als dit niet mogelijk is, zal er een uur voor de verrichting een INR moeten worden bepaald in het LUMC-laboratorium.  

Kleding, sieraden en protheses  

U krijgt op de afdeling een operatiejasje aan. Sieraden blijven op de afdeling.  

Ook belangrijk  

Meld voor de behandeling altijd aan de pijnspecialist of verpleegkundige of:

  • U (mogelijk) zwanger bent

  • U allergisch bent voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen

  • U een pacemaker of ICD heeft

Neem voor de behandeling contact op met het Pijnbehandelcentrum als:

  • U geen pijn of klachten meer heeft

  • U de dag van de behandeling ziek bent of koorts heeft 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Op de dag van de behandeling wordt u opgenomen in het LUMC. Wanneer u aan de beurt bent, wordt u naar het operatiecomplex gebracht. U komt op uw buik op de behandeltafel te liggen. Met behulp van röntgenstralen voor het bepalen van de positie, brengt de pijnspecialist enkele naalden in de rug in. Er worden meerdere naalden geplaatst in de buurt van de zenuwen aan de pijnlijke zijde. Vervolgens wordt de lokale verdovingsvloeistof ingespoten of de RF behandeling uitgevoerd. De behandeling duurt ongeveer 30-60 minuten.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Wat gebeurt er na de behandeling?  

Na de behandeling wordt u weer naar de afdeling dagbehandeling terug gebracht. Hier blijft u minstens 30 minuten ter observatie. De verpleegkundige zal letten op aanwijzingen van benauwdheid. U kunt zelf opmerken dat er gedeeltes van de huid verdoofd zijn, dit is het effect van de lokale verdoving en dit zal langzaam terugkeren.  

Naar huis  

Houdt u er rekening mee dat u een begeleider heeft die u naar huis brengt. U mag niet zelf actief deelnemen aan het verkeer.  

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Uw pijnspecialist zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren. Toch bestaat er een kleine kans op complicaties:

  • Een bloeding  
  • Een infectie. Krijgt u koorts? Neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.  
  • Aanprikken van de long: wordt u na de behandeling kortademig, dan kan het zijn dat de long is aangeprikt tijdens de behandeling. Neem in dit geval contact op met het pijnbehandelcentrum. Bij ernstige benauwdheidsklachten meldt u zich op de Spoedeisende Hulp.  
  • Napijn  
  • Toename van pijn  
Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Controle  

U krijgt zes weken na de behandeling een telefonische controle. Tijdens dit gesprek zal het effect van de blokkade worden geëvalueerd en het beleid besproken worden.  

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Pijnmedicatie  

U gaat door met de pijnmedicatie in dezelfde dosering als voor de behandeling, tenzij de pijnspecialist u een andere instructie heeft gegeven.  

Bloedverdunners  

De pijnspecialist zal u bij ontslag uitleg geven wanneer u uw bloedverdunners mag hervatten. 

Napijn  

Na de behandeling kunt u napijn hebben. Deze napijn kan één tot twee weken aanhouden, maar verdwijnt vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen.  

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:  

Polikliniek Pijnbehandelcentrum

Tijdens kantooruren bereikbaar tussen: 

08.00 en 10.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur via telefoonnummer 071 - 526 2369.