Sweet procedure

Met u is op de polikliniek besproken dat u voor de behandeling van uw pijnklachten een Sweet procedure zult ondergaan. In deze folder vindt u informatie over deze procedure en instructies over wat te doen rondom de procedure.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Anesthesiologie.

Onze zorg

Wat is een Sweet procedure?

Een Sweet procedure is een andere benaming voor de blokkade van het ganglion Gasseri. Dit is een behandeling die wordt toegepast als er sprake is van aangezichtspijn (trigeminusneuralgie). Een ganglion is een zenuwknoop waarin een heleboel zenuwbanen samenkomen die belangrijk zijn voor een bepaald gebied in het lichaam. Het ganglion Gasseri ligt in de schedel en vertakt zich in drie zenuwen die samen de nervus trigeminus worden genoemd. Een blokkade van een van de zenuwen in het ganglion zorgt voor een vermindering van pijnklachten.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Waar moet u zich melden?   

U krijgt een brief toegezonden per post. Hierin staat hoe laat en op welke afdeling u zich moet melden.   

Eten en drinken   

U moet een lege maag hebben (nuchter zijn) voor de behandeling. Dit houdt in dat u de avond voor de behandeling tot 24.00 uur zoals gebruikelijk mag eten en drinken. Na 24.00 uur mag u niets meer eten. Van 24.00 uur tot 6.00 uur ’s morgens mag u alleen heldere dranken. Denk aan water, thee (eventueel met suiker), limonade, appelsap. Let op: u mag géén melkproducten. Als u later dan 7.30 uur in het ziekenhuis moet zijn, mag u tot 2 uur daarvoor heldere drank. Ochtendmedicijnen mag u met een slokje water innemen.   

Bloedverdunners   

Als u bloedverdunners gebruikt, zal de pijnspecialist u op de polikliniek of telefonisch instructies geven wat u moet doen met uw bloedverdunners. Zorg dat u weet hoeveel dagen u voor uw behandeling met de bloedverdunners moet stoppen.  

Instructies ten aanzien van bloedverdunners via de trombosedienst   

Als u bekend bent bij de trombosedienst, regelt deze op ons verzoek wanneer u stopt met de bloedverdunners. Een controle-INR is in dit geval vereist voor de verrichting, dit kan met uw eigen thuismeting of via de trombosedienst. Als dit niet mogelijk is, zal er een uur voor de verrichting een INR moeten worden bepaald in het LUMC-laboratorium.   

Kleding, sieraden en protheses   

U krijgt op de afdeling een operatiejasje aan. Sieraden en gebitsprotheses blijven op de afdeling.   

Ook belangrijk   

Meld voor de behandeling altijd aan de pijnspecialist of verpleegkundige of:

  • U (mogelijk) zwanger bent

  • U allergisch bent voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen

  • U een pacemaker of ICD heeft

Neem voor de behandeling contact op met het Pijnbehandelcentrum als:

  • U geen pijn of klachten meer heeft

  • U de dag van de behandeling ziek bent of koorts heeft 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Op de dag van de behandeling wordt u opgenomen in het LUMC. Wanneer u aan de beurt bent, wordt u naar het operatiecomplex gebracht. Hier wordt een infuus geplaatst om u sedatie te kunnen geven en zo nodig andere medicijnen of vloeistoffen te kunnen toedienen. Vervolgens wordt u aangesloten aan een monitor en krijgt u slaapmiddel toegediend. Met behulp van röntgenstralen brengt de pijnspecialist de naald op de juiste plaats, via de wang naar de schedelbasis. Vervolgens wordt u kort wakker gemaakt om door middel van kleine elektrische stroompjes te testen of u een prikkelend gevoel in het pijnlijke deel van het aangezicht krijgt. Wanneer dit het geval is, wordt u in weer in slaap gebracht. Vervolgens geeft de pijnspecialist een elektrische stroombehandeling (Radiofrequente of RF) via de naald bij het ganglion om deze te (tijdelijk) blokkeren, waardoor er minder pijn ontstaat.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Wat gebeurt er na de behandeling?   

Na de behandeling wordt u kortdurend op de verkoeverkamer opgenomen ter observatie. Als u zich goed voelt en uw bloeddruk is in orde gaat u terug naar de verpleegafdeling. Hier blijft u nog enkele uren ter observatie.   

Naar huis   

Houdt u er rekening mee dat u een begeleider heeft die u naar huis brengt. U mag niet zelf actief deelnemen aan het verkeer.   

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Uw pijnspecialist zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren. Toch bestaat er een kleine kans op complicaties. De volgende complicaties kunnen voorkomen:   

  • Een bloeduitstorting: dit veroorzaakt een blauwe plek in de wang en kan ook pijn geven;  
  • Een infectie: in zeldzame gevallen kan een bacterie uit het wangslijmvlies in het hersenvocht terechtkomen, waardoor een hersenvliesontsteking kan ontstaan. Krijgt u koorts met hoofdpijn en nekstijfheid? Neem dan direct contact op met het Pijnbehandelcentrum.  
  • Minder vaak voorkomende complicaties betreffen een doof gevoel in het gezicht en hoornvlies of krachtsverlies in de kauwspier. 
  • Een zeer zeldzame complicatie is de ontwikkeling van zenuwpijn in het behandelde gebied (anesthesia dolorosa)
Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Controle   

U krijgt zes weken na de behandeling een telefonische controle. Tijdens dit gesprek zal het effect van de blokkade worden geëvalueerd en het beleid besproken worden. 

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Pijnmedicatie   

U gaat door met de pijnmedicatie in dezelfde dosering als voor de behandeling, tenzij de pijnspecialist u een andere instructie heeft gegeven.   

Bloedverdunners   

De pijnspecialist zal u bij ontslag uitleg geven wanneer u uw bloedverdunners mag hervatten.   

Napijn   

Na de behandeling kunt u napijn hebben. Deze napijn kan één tot twee weken aanhouden, maar verdwijnt vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:   

Polikliniek Pijnbehandelcentrum 

Tijdens kantooruren bereikbaar tussen: 08.00 en 10.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur via telefoonnummer 071 - 526 2369.