Perifere zenuwblokkades

Met u is op de polikliniek besproken dat u voor de behandeling van uw pijnklachten een perifere zenuwblokkade zult ondergaan. In deze folder vindt u informatie over de verschillende blokkades en instructies over wat te doen rondom de blokkades.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Anesthesiologie

Onze zorg

Wat zijn perifere zenuw blokkades?

De hersenen worden voorzien van pijninformatie door onder andere gevoelszenuwen vanuit de huid, spieren en botten. Deze zenuwen lopen vanuit zenuwbundels via verschillende vertakkingen naar bepaalde delen van het lichaam.   

Een blokkade van een vertakking van een zenuwbundel kan in sommige gevallen zorgen voor verlichting van de pijn in het verzorgingsgebied van de zenuwbundel waar het om gaat. 

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Waar moet u zich melden?   

U krijgt een brief toegezonden per post. Hierin staat hoe laat en op welke afdeling u zich moet melden.   

Eten en drinken   

U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken.   

Bloedverdunners   

Als u bloedverdunners gebruikt zal de pijnspecialist u op de polikliniek instructies geven wat u moet doen met uw bloedverdunners. Zorg dat u weet hoeveel dagen u voor uw behandeling met de bloedverdunners moet stoppen.

Instructies ten aanzien van bloedverdunners via de trombosedienst  

Indien u bekend bent bij de trombosedienst, regelt deze op ons verzoek wanneer u stopt met de bloedverdunners. Een controle INR is in dit geval vereist voor de verrichting, dit kan met uw eigen thuismeting of via de trombosedienst. Indien dit niet mogelijk is, zal er een uur voor de verrichting een INR moeten worden bepaald in het LUMC laboratorium.     

Kleding, sieraden en protheses   

Voor de ingrepen op de polikliniek vragen we u om zoveel mogelijk uw sieraden thuis te laten. Draag makkelijk zittende kleding. Indien uw blokkade op het operatiecomplex wordt uitgevoerd, krijgt u op de afdeling een operatiejasje aan. Sieraden blijven op de afdeling.  

Ook belangrijk   

Meld voor de behandeling altijd aan de pijnspecialist of verpleegkundige of:

 • U (mogelijk) zwanger bent

 • U allergisch bent voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen

 • U een pacemaker of ICD heeft

Neem voor de behandeling contact op met het Pijnbehandelcentrum als:

 • U geen pijn of klachten meer heeft

 • U de dag van de behandeling ziek bent of koorts heeft 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Welke perifere zenuwblokkades voeren wij uit?   

In het pijnbehandelcentrum van het LUMC voeren wij verschillende perifere zenuwblokkades uit. De meeste van deze blokkades voeren we uit op de polikliniek. Een enkele blokkade zal om technische en veiligheidsredenen uitgevoerd worden op het operatiecomplex.   

De blokkades op de polikliniek:

 • Schouderblokkades (bijvoorbeeld nervus suprascapularis)

 • Blokkades van het been (bijvoorbeeld nervus femoralis, nervus cutaneus femoris lateralis, nervus peroneus, nervus saphenus, nervus infrapatellaris)

 • Blokkades in de lies- en schaamstreek (bijvoorbeeld nervus ilioinguinalis, nervus pudendus, nervus genitofemoralis)

 • Blokkades van buikzenuwen (bijvoorbeeld beknelde buikzenuwen, ook wel ACNES genoemd)

 • Blokkades bij hoofdpijn (bijvoorbeeld nervus occipitalis major en nervus occipitalis minor)

 • Blokkades rondom het oog (bijvoorbeeld nervus supraorbitalis en nervus infraorbitalis)

De blokkade op het operatiecomplex:

 • Blokkades van de wand van de borstkas (nervus intercostaalblokkade).

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

Voor een poliklinische perifere zenuwblokkade komt u naar de polikliniek van het Pijnbehandelcentrum. Wanneer u aan de beurt bent, zal op de behandelkamer van de polikliniek de perifere blokkade plaatsvinden. Afhankelijk van de locatie zal deze onder direct zicht, of met behulp van een echoapparaat worden uitgevoerd. Wanneer de naald op de juiste plaats is gepositioneerd, zullen de medicijnen rondom de zenuw worden ingespoten. Deze behandeling duurt ongeveer 15-30 minuten.   

Voor een perifere zenuwblokkade op het operatiecomplex, wordt u opgenomen in het LUMC. Wanneer u aan de beurt bent, wordt u naar het operatiecomplex gebracht. Met behulp van een echoapparaat kan de pijnspecialist de juiste positie bepalen en worden de medicijnen met een naald rondom de zenuw ingespoten. Deze behandeling duurt ongeveer 15-30 minuten.  

De medicijnen betreffen een lokale verdoving, meestal in combinatie met een ontstekingsremmer (corticosteroïd). De lokale verdoving zorgt meestal vrij snel voor vermindering van de pijn, echter nadat deze is uitgewerkt kan de pijn terugkomen. De ontstekingsremmer heeft soms tot twee weken nodig om in te werken. De ontstekingsremmers kunnen enkele maanden voor pijnvermindering zorgen. In sommige gevallen wordt de zenuwwortel daarnaast behandeld met een PRF-behandeling. PRF staat voor Pulsed Radio Frequente-stroom waarmee een elektrisch veld rondom de zenuw ontstaat. Hiermee wordt de zenuw behandeld en vermindert de pijn. De behandeling duurt ongeveer 30 minuten. 

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Wat gebeurt er na de behandeling?   

Als u behandeld bent op de polikliniek, vragen we u na de behandeling tien tot vijftien minuten plaats te nemen in de wachtkamer. Mocht u ongewenste effecten hebben van de behandeling, dan kunnen we deze voor u verhelpen. Voelt u zich na deze tijd goed, dan mag u naar huis.   

Bent u behandeld op het operatiecomplex, dan wordt u na de behandeling naar de afdeling teruggebracht. Hier blijft u minstens dertig minuten ter observatie. De verpleegkundige op de afdeling zal in die tijd goed in de gaten houden. Als u zich na de observatieperiode goed voelt, mag u naar huis.   

Naar huis   

Houdt u er rekening mee dat u een begeleider heeft die u naar huis brengt. U mag niet zelf actief deelnemen aan het verkeer.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Uw pijnspecialist zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren. Toch bestaat er een kleine kans op complicaties:

 • Napijn
 • Toename van pijn
 • Een bloeding  Een infectie. Krijgt u koorts? Neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.
 • Verminderde kracht  In het speciale geval van de intercostaalblokkade kan, vanwege de locatie, tijdens het plaatsen van de blokkade, een klaplong worden veroorzaakt. Hierbij kunnen klachten passen als kortademigheid/benauwdheid, vaak direct na plaatsing van de blokkade. Als u deze klachten ervaart, geef dit direct aan bij de pijnspecialist.

Als er ontstekingsremmers (corticosteroïden) zijn ingespoten, kunt u ongeveer tot drie dagen na de behandeling last hebben van bijwerkingen. Deze gaan vanzelf weer over. 

Mogelijke bijwerkingen zijn:   

 • Een rood of warm gezicht  
 • Opvliegers  
 • Ontregelde menstruatie  
 • De anticonceptiepil kan gedurende één cyclus minder betrouwbaar zijn  
 • Spierkrampen 
 • Verhoogde bloedsuikerspiegel. Heeft u diabetes (suikerziekte)? Controleer dan de eerste dagen na de behandeling regelmatig de bloedsuikerspiegel. 
Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Controle  

U krijgt zes weken na de behandeling een telefonische controle. Tijdens dit gesprek zal het effect van de blokkade worden geëvalueerd en het beleid besproken worden.  

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Pijnmedicatie   

U gaat door met de pijnmedicatie u in dezelfde dosering als voor de behandeling, tenzij de pijnspecialist u een andere instructie heeft gegeven.   

Bloedverdunners   

De pijnspecialist zal u bij ontslag een instructie geven wanneer u uw bloedverdunners mag hervatten.   

Napijn   

Na de behandeling kunt u napijn hebben. Deze napijn kan één tot twee weken aanhouden, maar verdwijnt vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen.   

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:   

Polikliniek Pijnbehandelcentrum

Tijdens kantooruren bereikbaar tussen: 08.00 en 10.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur via telefoonnummer 071 – 526 2369.