Ganglion stellatum blokkade

Met u is op de polikliniek besproken dat u voor de behandeling van uw pijnklachten een blokkade van het ganglion stellatum zult ondergaan. In deze folder vindt u informatie over de blokkade en instructies over wat te doen rondom de blokkade.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Anesthesiologie.

Onze zorg

Wat is een ganglion stellatum blokkade?

Een ganglion is een zenuwknoop waar meerdere zenuwbanen samen komen. Het autonome zenuwstel, waartoe het ganglion stellatum toebehoord, is betrokken bij onbewuste processen in het lichaam. Dit ganglion zit ter hoogte van de zevende nekwervel en is betrokken bij pijn in de onderkaak, nek, schouder en arm. Ook kan blokkade van dit ganglion gebruikt worden bij het Raynaud’s fenomeen, overmatig transpireren en soms bij pijn op de borst klachten.   

Bij een blokkade van het ganglion stellatum wordt de pijngeleiding beïnvloed, zodat het pijnsignaal voor langere tijd verminderd kan worden doorgegeven. 

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Waar moet u zich melden?   

U krijgt een brief toegezonden per post. Hierin staat hoe laat en op welke afdeling u zich moet melden.   

Eten en drinken   

U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken.   

Bloedverdunners   

Als u bloedverdunners gebruikt, zal de pijnspecialist u op de polikliniek of telefonisch instructies geven wat u moet doen met uw bloedverdunners. Zorg dat u weet hoeveel dagen u voor uw behandeling met de bloedverdunners moet stoppen.  

Instructies ten aanzien van bloedverdunners via de trombosedienst   

Als u bekend bent bij de trombosedienst, regelt deze op ons verzoek wanneer u stopt met de bloedverdunners. Een controle-INR is in dit geval vereist voor de verrichting, dit kan met uw eigen thuismeting of via de trombosedienst. Als dit niet mogelijk is, zal er een uur voor de verrichting een INR moeten worden bepaald in het LUMC-laboratorium.   

Kleding, sieraden en protheses   

U krijgt op de afdeling een operatiejasje aan. Sieraden blijven op de afdeling.   

Ook belangrijk

Meld voor de behandeling altijd aan de pijnspecialist of verpleegkundige of:

 • U (mogelijk) zwanger bent

 • U allergisch bent voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen

 • U een pacemaker of ICD heeft

Neem voor de behandeling contact op met het Pijnbehandelcentrum als:

 • U geen pijn of klachten meer heeft

 • U de dag van de behandeling ziek bent of koorts heeft

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Op de dag van de behandeling wordt u opgenomen in het LUMC. Wanneer u aan de beurt bent, wordt u naar het operatiecomplex gebracht. U komt op uw rug op de behandeltafel te liggen. Met behulp van röntgenstralen of van een echoapparaat brengt de pijnspecialist een naald vlak bij het ganglion stellatum, via de hals. Met contrast wordt eventueel bepaald of de naald goed geplaatst is, waarna medicatie wordt toegediend. In het geval van een proefblokkade is dit een lokale verdovingsvloeistof, welke na enkele uren weer is uitgewerkt. Indien deze voor pijnvermindering heeft gezorgd, kan een langdurige blokkade worden uitgevoerd. Dit gebeurt met behulp van een stroombehandeling (radiofrequente of pulsed radio frequente behandeling) via de naald bij het ganglion, om deze (tijdelijk) te blokkeren, waardoor er minder pijn ontstaat. Deze langdurige behandeling kan enkele maanden effect hebben. De behandeling duurt in totaal ongeveer 45 minuten.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Wat gebeurt er na de behandeling?   

Na de behandeling wordt u weer naar de afdeling teruggebracht. Hier blijft u minstens 30 minuten ter observatie.   

Naar huis   

Houdt er rekening mee dat u een begeleider heeft die u naar huis brengt. U mag niet zelf actief deelnemen aan het verkeer.   

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Uw pijnspecialist zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren. Toch bestaat er een kleine kans op complicaties.   

De volgende complicaties kunnen voorkomen:   

 • Afhangend ooglid en kleine pupil, Syndroom van Horner, dit is normaal en tijdelijk.  
 • Roodheid van het gelaat en ogen, dit is normaal en tijdelijk.  
 • Bloeding of een bloeduitstorting: dit veroorzaakt een blauwe plek en kan tevens pijn geven;  
 • Gevoelsverlies of krachtsverlies van de arm, dit is tijdelijk.  
 • Slikstoornis, dit is tijdelijk.  
 • Heesheid, door stemband uitval, dit is tijdelijk  
 • Aanprikken van de long: wordt u na de behandeling kortademig, dan kan het zijn dat de long is aangeprikt tijdens de behandeling. Neem in dit geval contact op met het Pijnbehandelcentrum. Bij ernstige benauwdheidsklachten meldt u zich op de Spoedeisende Hulp.  
 • Een infectie: krijgt u koorts? Neem dan contact op met het pijnbehandelcentrum.  
 • Allergische reactie op een van de gebruikte middelen. U kunt tot enkele dagen na de behandeling last krijgen van jeuk, huiduitslag en mogelijk kortademigheid. Waarschuw in dat geval altijd uw huisarts.
Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Controle   

U krijgt zes weken na de behandeling een telefonische controle. Tijdens dit gesprek zal het effect van de blokkade worden geëvalueerd en het beleid besproken worden.  

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Pijnmedicatie   

Continueer de pijnmedicatie in dezelfde dosering als voor de behandeling, tenzij de pijnspecialist u een andere instructie heeft gegeven.   

Bloedverdunners   

De pijnspecialist zal u bij ontslag uitleg geven wanneer u uw bloedverdunners mag hervatten.   

Napijn   

Na de behandeling kunt u napijn hebben. Deze napijn kan één tot twee weken aanhouden, maar verdwijnt vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen.   

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met ons Pijnbehandelcentrum.   

Contactgegevens Pijnbehandelcentrum LUMC   

Tel. 071-526 23 69 van ma-vr: 8.00-10.00 en 13.30-15.00 uur.