Opleiding tot ziekenhuisarts

De zorgvraag in ziekenhuizen wordt steeds ingewikkelder. Multimorbiditeit, vergrijzing, en nieuwe technologieën leiden tot toenemende (super-) specialisatie bij medisch specialisten. Tegelijkertijd wil de patiënt veilige, begrijpelijke en goed geregelde zorg. Dit maakt dat er behoefte is aan een ander type arts, de ziekenhuisarts.

De ziekenhuisarts verleent vanuit een generalistisch perspectief zorg aan patiënten, borgt de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg op een verpleegafdeling en zorgt voor adequate coördinatie respectievelijk overdracht van zorg.

Programma

schematische weergave.PNG

 

Carrièreperspectief

Als ziekenhuisarts kunt u aan de slag gaan in het ziekenhuis op verschillende afdelingen van een ziekenhuis, in een ziekenhuis-managementfunctie of doorstromen naar een specialistische vervolgopleiding.

Meer informatie

Lees hier de ervaringen van een aantal van onze AIOS ziekenhuisgeneeskunde.

Bent u geïnteresseerd in de opleiding tot ziekenhuisarts? Neem dan gerust contact met ons op.

Mail: ziekenhuisartsopleiding@lumc.nl

Telefoon: 071 – 526 4673

  • H. Bouwsma, internist-nefroloog, opleider
  • M. Reekers, anesthesioloog, plaatsvervangend opleider
  • Vivian Dalmijn, Opleidingscentrum Interne geneeskunde

Bent u geïnteresseerd in de opleiding tot ziekenhuisarts? Neem dan gerust contact met ons op.

Mail: ziekenhuisartsopleiding@lumc.nl

Telefoon: 071 – 526 4673

  • H. Bouwsma, internist-nefroloog, opleider
  • M. Reekers, anesthesioloog, plaatsvervangend opleider
  • Vivian Dalmijn, Opleidingscentrum Interne geneeskunde

Solliciteren naar een opleidingsplaats?

Dat kan via een mail naar ziekenhuisartsopleiding@lumc.nl

Algemene informatie

Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde: https://www.vvzg.nl/

Artikel NIV magazine 2012