Prijzen, subsidies en benoemingen

17 maart 2023
leestijd
LUMC'ers ontvangen regelmatig prijzen en subsidies voor het onderzoek of werk dat ze doen. Deze week zijn er weer mooie subsidies en prijzen binnengehaald, zoals de Dwayne Lawrence Award en subsidies voor onderzoek naar ouderen- en huisartsgeneeskunde.

Rosalinde Poortvliet

Rosalinde Poortvliet haalt 2 ZonMw-subsidies binnen

Huisarts en onderzoeker bij de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Rosalinde Poortvliet, ontvangt twee subsidies van 250.000 van ZonMw. Met de ene subsidie gaat ze de acute zorgproblematiek in kaart brengen, terwijl ze met de andere een model voor een betere behandeling van osteoporose bij patiënten met een heupfractuur wil maken.

FRIDAY: Dokter, zo kunnen we het weekend niet in!
Regelmatig roepen mantelzorgers van thuiswonende ouderen de hulp van de huisarts in omdat het thuis niet meer gaat. Bij deze acute zorgproblemen blijkt vaak dat er meer en ándere zorg nodig is. Deze acute hulpvraag voor zorgproblemen van ouderen is een ongewenste situatie. Toch is hierover nog weinig bekend. Poortvliet: “In dit project brengen we in huisartspraktijken en huisartsenposten de acute zorgproblematiek nader in kaart. Een aantal recente casussen van acute zorgproblemen worden met betrokkenen diepgaand besproken. De kennis van dit project draagt bij aan een betere proactieve zorg voor ouderen in de eerste lijn.”

Osteoporose MAnagement bij oudere Heupfractuur patiënten: de OMA-HIP studie
Een heupfractuur is een ernstige complicatie van osteoporose. Bijna alle ouderen die een heupfractuur krijgen, hebben osteoporose. Effectieve therapieën zijn er, toch krijgt slechts een minderheid onderzoek en/of behandeling hiervoor. “In dit project kijken we waarom de richtlijnen voor adequate behandeling vaak niet worden uitgevoerd. Met als doel de ontwikkeling van een model voor een betere behandeling van osteoporose bij patiënten met een heupfractuur”, zegt Poortvliet.

Dwayne Lawrence Award voor promovendus Lisa Vermij

USCAP.jpgPhD-student bij de afdeling Pathologie, Lisa Vermij, heeft de W. Dwayne Lawrence Award gewonnen voor de beste presentatie tijdens het grootste congres voor pathologen wereldwijd.

Vermij heeft de award gewonnen voor haar presentatie op het gebied van de gynecopathologie, met als titel: Molecular landscape and clinical behaviour of p53 abnormal low grade endometrioid endometrial carcinoma. De prijs is vernoemd naar Dr. W Dwayne Lawrence voor zijn bijdrage aan de International Society for Gynecopathology (ISGyP) en wordt sinds 2020 jaarlijks uitgereikt op de USCAP.