Prijzen, benoemingen en subsidies

19 januari 2023
leestijd
LUMC'ers ontvangen regelmatig prijzen en subsidies voor het onderzoek of werk dat ze doen. Deze week zijn er weer mooie subsidies binnengehaald, onder andere voor onderzoek naar doorbraakinfecties na coronavaccinatie.

ZonMw-subsidies om kennishiaten rondom coronavaccinaties te onderzoeken

Twee LUMC-projecten die zich focussen op immuniteit na coronavaccinaties ontvangen een ZonMw-subsidie. Het ene project, geleid door Jutte de Vries van de Medische Microbiologie, onderzoekt bescherming tegen doorbraakinfecties na vaccinatie en na een natuurlijke infectie. Simon Jochems van de Parasitologie wil beter inzicht krijgen in hoe infectie en vaccinatie leiden tot immuniteit.

Doorbraakinfecties
Met name de cellulaire afweer zou een belangrijke rol spelen tegen doorbraakinfecties met virus-varianten. In de BREAK COVID studie gaan de onderzoekers meer dan 40 cellulaire biomarkers in het bloed in kaart brengen bij individuen met en zonder doorbraakinfecties. Het doel is om 3 tot 5 sleutelmarkers te duiden die voorspellend zijn voor bescherming tegen doorbraakinfecties. De uitkomsten van deze studie kunnen bijdragen aan het optimaal inrichten van het vaccinatiebeleid. De groep ontvangt 500.000 euro en is een samenwerking tussen de afdelingen Medische Microbiologie, Immunologie, en Biomedical Data Sciences. Het bedrijf Innatoss zal bijdragen aan de uitvoering.

Immuniteit in de neus
Het NASI-COVAC project ontvangt 385.000 euro om beter inzicht te krijgen in hoe infectie en vaccinatie leiden tot immuniteit tegen SARS-CoV-2. Onderzoekers van de afdelingen LU-CID, Hematologie en Immunologie werken samen binnen dit project. Het doel is om de immuniteit niet alleen in het bloed in kaart te brengen, maar ook in de neus. Met minimaal-invasieve methodes kunnen immuuncellen uit het neusslijmvlies verzameld worden. In proefdiermodellen zal vervolgens het belang van verschillende immuuncelpopulaties voor bescherming tegen infectie worden onderzocht.

KWF-subsidie voor betere therapie voor cutaan T-cel lymfoom

Patiënten met een CD30 positief cutaan T-cel lymfoom (CD30+ CTCL) reageren in de regel goed op een therapie met antilichamen, maar door de bijwerkingen wordt deze behandeling vaak voortijdig gestaakt. Kees Tensen van de afdeling Huidziekten gaat met een KWF-subsidie van 230.000 euro onderzoeken of nieuwe therapeutische antilichamen beter werken.

De huidige behandeling bestaat uit Brentuximab Vedotin (BV), een antilichaam waaraan een toxine vastzit. Het antilichaam is gericht tegen het CD30 molecuul dat deze patiënten op hun kankercellen hebben. Na binding van het antilichaam aan de kankercel zorgt de toxine ervoor dat deze opgeruimd wordt.

De dosis waarin BV wordt gebruikt is beperkt vanwege ernstige bijwerkingen. Dit komt hoogstwaarschijnlijk omdat het toxine niet alleen kankercellen beïnvloedt, maar ook een effect heeft op andere, gezonde cellen. Om dit nadeel te ondervangen is onlangs een nieuw geneesmiddel gericht op CD30 ontwikkeld door de firma Tubulis (TUB-010). Uit experimenten blijkt dat belangrijke nadelen van BV met TUB-010 grotendeels te niet worden gedaan.

“In dit project willen we bepalen of TUB-010 een geschikt en beter alternatief dan BV voor de behandeling van CD30+ CTCL”, zegt Tensen. Met de resultaten uit het LUMC-laboratorium en die Tubulis gaat verkrijgen uit klinische trials met hodgkinlymfoom-patiënten en TUB-010 wordt bepaald of er een klinische trial voor CD30+ CTCL patiënten gestart kan worden. De afdeling Huidziekten van het LUMC gaat hier dan een leidende rol in spelen.

EMBO long term fellowship voor Quinten Ducarmon

Quinten Ducarmon is recent cum laude gepromoveerd bij de afdeling Medische Microbiologie onder supervisie van Prof. Ed Kuijper. Hij kan zijn werk aan het darmmicrobioom voortzetten in Heidelberg met een EMBO long term fellowship. Hij blijft ook deels betrokken bij het LUMC om onder andere het werk aan Clostridioides difficile genoomanalyses voort te zetten.

Het is al een aantal jaren bekend dat bepaalde bacteriesoorten vaker en in hogere hoeveelheden aangetroffen worden in het darmmicrobioom van darmkankerpatiënten, maar er is weinig bekend over hoe deze bacteriën bijdragen aan de ontwikkeling van darmkanker. Ducarmon gaat een nieuwe computationele methodologie ontwikkelen om grootschalige bacteriële genoomanalyses uit te voeren, met als doel te ontdekken hoe bacteriën bijdragen aan darmkankerontwikkeling. Complementair wordt er intensief samengewerkt met de groep van prof. Eran Elinav in het German Cancer Research Center in Heidelberg, met als doel om de bevindingen in het lab te bevestigen.

EMBO-LTF
EMBO postdoctoral fellowships zijn een onderdeel van EMBO met als doel om, wereldwijd, veelbelovende jonge onderzoekers te ondersteunen voor een periode van maximaal 2 jaar. Naast financiële ondersteuning biedt de EMBO-LTF ook toegang tot onder andere het netwerk van EMBO fellows.