LUMC constateert fraude bij Europese subsidies

20 april 2023
leestijd
De Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft onregelmatigheden geconstateerd bij de verantwoording van Europese subsidies bij enkele researchprojecten. Er zijn rechtspositionele maatregelen genomen tegen drie medewerkers.

Het LUMC heeft recent vanuit de EU vragen gekregen over de verantwoording van subsidies bij een aantal EU-projecten. Hierbij was steeds dezelfde externe partij betrokken. Deze partij is gespecialiseerd in het verwerven en coördineren van EU-projecten en is niet alleen werkzaam voor het LUMC.

Maatregelen

Dit was aanleiding voor het LUMC om een uitgebreid intern onderzoek te doen naar het handelen van LUMC-medewerkers. Hieruit is gebleken dat er bij drie projecten stelselmatig fraude is gepleegd. De bevindingen zijn zodanig, dat direct is besloten om rechtspositionele maatregelen te nemen tegen drie medewerkers van het LUMC. De samenwerking met de externe partij is opgezegd. De projecten hebben geen betrekking op patiëntenzorg. 

Frida van den Maagdenberg, lid Raad van Bestuur LUMC: “We zijn geschrokken van de ernst van de feiten. Deze stroken niet met de betrouwbaarheid en integriteit die men van ons mag verwachten. Het LUMC trekt hier lering uit. Daarom gaan we scherper kijken wat we nu kunnen en moeten doen om dit in de toekomst te voorkomen.”

Externe Commissie

Een externe commissie heeft de opdracht gekregen om de inrichting en aansturing rondom projecten op alle niveaus in het LUMC te beoordelen en een adviesrapport hierover uit te brengen aan de Raad van Bestuur. 

Medewerking onderzoek

Het LUMC heeft de vragen vanuit de EU beantwoord en relevante informatie uit het interne onderzoek met de EU gedeeld. Het LUMC verleent alle medewerking aan de bevoegde instanties en verstrekt de benodigde informatie.