Revalidatie in de Regio

De afdeling revalidatiegeneeskunde van het LUMC werkt intensief samen met het Rijnlands Revalidatiecentrum in Leiden en Sophia Revalidatie in regio Den Haag. De onderlinge verwijzing van patiënten van het LUMC naar de revalidatiecentra verloopt daarom soepel en snel. 

De afdeling revalidatie van het LUMC onderhoudt uiteraard ook goede contacten met de andere revalidatiecentra in Nederland, revalidatieafdelingen van streekziekenhuizen, verpleeghuizen in de regio en paramedici in de eerste lijn. In de regel vindt een revalidatieprogramma het best plaats zo dicht mogelijk bij de woonplaats.

Dwarslaesierevalidatie vormt een uitzondering. Patiënten met een volledige dwarslaesie worden in de subacute fase over het algemeen gerevalideerd in een gespecialiseerd dwarslaesiecentrum.

Meer over: