Afspraken op de Radiotherapie

Eerste gesprek

Zodra op onze afdeling is besloten dat u bestraald wordt, komt u op de oproeplijst. U ontvangt zo spoedig mogelijk een afspraak (telefonisch of schriftelijk) voor het eerste gesprek.

Voorbereiding radiotherapie

Naar aanleiding van het eerste gesprek is duidelijk geworden welke vervolgafspraken u moet krijgen. Deze kunnen aansluitend aan het eerste gesprek plaatsvinden.

Bestralingsperiode

Na de voorbereiding krijgt u van de laboranten de afspraak mee voor de eerste bestraling. Bij aankomst op de afdeling Radiotherapie voor de eerste bestraling meldt u zich bij de balie Radiotherapie (route 753). De baliemedewerker brengt de radiotherapeutisch laboranten op de hoogte dat u aanwezig bent en verwijst u door naar de wachtkamer van het bestralingstoestel. U krijgt hierbij ook uitleg over de aanmeldzuil. Hier kunt u zich voor de vervolgafspraken melden.

De volgende bestralingsafspraken krijgt u bij de balie van de Radiotherapie.
Iedere vrijdag kunt u bij de aanmeldzuil van de afdeling een print maken met daarop de afspraken voor de komende week.

De bestralingsbehandelingen vinden plaats tussen 7.45 en 17.00 uur. U kunt uw voorkeur aangeven voor een van de onderstaande tijdsblokken. Om rekening te houden met uw voorkeurstijden is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeeft (voor de dinsdag voorafgaand uw bestraling). Om technische en praktische redenen is het niet altijd mogelijk aan de wensen van alle patiënten te voldoen. Het kan dus voorkomen dat u een afspraak heeft op een ander tijdstip dan uw voorkeurstijd. Wij vragen hiervoor uw begrip. Helaas is het niet voor alle toestellen mogelijk om uw voorkeur door te geven.

Let op: i.v.m. drukte/corona kunnen we weinig tot geen rekening houden met voorkeur.

De tijdsblokken zijn:

  • vóór 9.30 uur
  • 9.30 uur - 15.00 uur
  • vanaf 15.00 uur
Wilt u een afspraak wijzigen of een afspraak combineren met een afspraak elders, dan is het van belang dit verzoek zo snel mogelijk (voor dinsdag voor afspraken van de volgende week) op het bestralingstoestel of aan de baliemedewerker door te geven. Bij de planning kan hier dan zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. 

Als uw bestralingsarts u heeft verteld dat u 5x per week bestraald wordt, kan het toch voorkomen dat u – door feestdagen en/of onderhoud van het bestralingstoestel – 1 of 2 weken 4 keer in plaats van 5 keer perweek moet komen. Dit is van invloed op de datum van de laatste bestraling, houdt u hier dus rekening mee.

Overige afspraken tijdens de bestralingsperiode

Op onze afdeling werken verpleegkundigen. De verpleegkundigen houden, indien nodig, uw gewicht in de gaten, nemen bloed af of verzorgen uw huid waarop u wordt bestraald.
Naast deze controle door de verpleegkundige, maken wij regelmatig een korte afspraak voor u met de radiotherapeut-oncoloog.                            

Afhankelijk van het lichaamsdeel waarop u bestraald wordt en eventuele klachten, maken wij  nog andere afspraken voor u, zoals: diëtiste, mondhygiëniste of maatschappelijk werk.
Uiteraard kunt u met uw vragen altijd terecht bij de baliemedewerkers, laboranten, verpleegkundigen of uw radiotherapeut-oncoloog.

De overige afspraken kunt u ook terugzien wanneer u zich aanmeld bij de aanmeldzuil.

Controle afspraken

Enkele weken na de laatste bestralingsafspraak heeft u de eerste controleafspraak met uw radiotherapeut-oncoloog. Deze afspraak wordt na de laatste bestralingsdag ingepland. Uw afspraak wordt naar u thuis opgestuurd. Indien u uw 06-nummer doorgeeft bij de balie Radiotherapie, sturen wij kort voor de afspraak nog een sms-bericht ter herinnering.