ELAN - Extramuraal Leids Academisch Netwerk

Onderzoeksnetwerk ELAN-Research (Extramuraal Leids Academisch Netwerk) werkt samen met huisartsen aan vernieuwing en verbetering van de zorg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gepseudonimiseerde gegevens uit het huisartsinformatiesysteem (HIS).

HIS-gegevens hergebruiken

Onderzoeksnetwerk ELAN-Research is opgericht door de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het LUMC. Het doel van het netwerk is om wetenschappelijk onderzoek naar eerstelijns zorg mogelijk te maken, in samenwerking met huisartspraktijken. Daartoe is het ELAN-datawarehouse ingericht. Door HIS-gegevens en daarmee actuele ervaringen in de zorg regionaal her te gebruiken in benchmarks en onderzoek, ontstaat een ‘lerend zorgsysteem’. Zo gaan huisartsen en LUMC de uitdagingen in de zorg samen aan.

ELAN-Research

  • Versterkt de interactieve academische samenwerking in de regio.
  • Communiceert helder met huisartsen.
  • Vraagt betrokkenheid van huisartsen, ook voor advies en inspiratie.
  • Heeft duidelijke procedures voor uitwisseling van informatie.
  • Doet sterk en efficiënt onderzoek door hergebruik van HIS-gegevens.
  • Vormt een kennis- en coördinatiecentrum bij de inzet van HIS-gegevens voor innovatie en populatiemanagement.
  • Biedt een goede infrastructuur voor patiëntgebonden onderzoek in de eerste lijn.