Sollicitatieprocedure

Voordat je kan solliciteren naar een opleidingsplaats bij de Huisartsopleiding Leiden moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

  1. Je dient uiterlijk acht weken voor de startdatum van de opleiding te beschikken over het artsdiploma èn een geldig rijbewijs om deel te kunnen nemen aan de selectie en; 
  2. Je beschikt over een geldige BIG-registratie (registratie Beroepen in de Gezondheidszorg). Zie ook: www.bigregister.nl.
  3. De aanmelding is op tijd verstuurd naar Huisartsopleiding Nederland.

Solliciteren

Solliciteren kan via de online sollcitatiemodule op de website van Huisartsopleiding Nederland.

Gevraagd wordt om de sollicitatiebrief, CV en pasfoto digitaal aan te leveren. De sollicitatiebrief kan gericht worden aan de voorzitter van de selectiecommissie. Na afronding van de online sollicitatie, is de procedure als volgt:

  1. Huisartsopleiding Nederland bevestigt de sollicitatie per e-mail en stuurt je gegevens door naar het opleidingsinstituut van je keuze;
  2. De selectiecommissie beoordeelt de sollicitatie en beslist of je wordt uitgenodigd.
  3. Uiterlijk vier weken na sluitingstijd krijg je bericht over dit besluit.

Selectieprocedure

Alle acht huisartsopleidingsinstituten selecteren volgens dezelfde procedure. De selectieprocedure is competentiegericht. Dat wil zeggen dat kennis en competenties worden beoordeeld om daarmee de geschiktheid voor het starten met de huisartsopleiding vast te stellen. Dit gebeurt aan de hand van twee instrumenten:

Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK-toets)

De LHK-toets meet de huisartsgeneeskundige kennis aan de hand van 120 meerkeuzevragen. De score op de toets wordt meegewogen in de eindbeoordeling van de kandidaat. Voor de berekening van de scores worden de kandidaten onderling met elkaar vergeleken. Lees meer over de LHK-toets

STARR-interview

Voor het interview wordt gebruik gemaakt van de STARR-methode. U wordt gevraagd om (praktijk)voorbeelden te noemen die inzicht geven in hoe u in het recente verleden heeft gehandeld en daarop terugkijkt. Uit de voorbeelden moet duidelijk worden: wat de situatie (S) was, wat uw taak (T) was, hoe u gehandeld heeft (A van actie) en, wat het resultaat was (R). Ook wordt gevraagd hoe u erop terug kijkt (R van reflectie).

Voor de sollicitaties wordt het landelijke Reglement Selectiecommissies gevolgd. De selectiecommissie, bestaande uit aios, huisartsopleiders en stafleden, beoordeelt je sollicitatie.

Data start Huisartsopleiding Leiden maart 2020

  • De kennistoets wordt op woensdag 2 oktober 2019 afgenomen.
  • Voor de Huisartsopleiding Leiden vinden de STARR-interviews plaats op vrijdag 11, maandag 14 en vrijdag 18 oktober 2019.
  • Voor de toegelaten sollicitanten is er een informatiebijeenkomst op dinsdagmiddag 10 december 2019. Naast de informatie over de opleiding zijn er die middag de kennismakingsgesprekken met de opleiders.

Vragen
Neem bij vragen over aanmelding of sollicitaties contact op met Nel Kuyt-Diepenhorst. Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m donderdag op 071 - 526 84 31.

Lees ook: veelgestelde vragen selectieprocedure