Onderwijs

Studentenonderwijs

Door de afdeling Oogheelkunde wordt studentenonderwijs gegeven in de volgende onderwijsblokken, elk 1x per studiejaar:

  • Het blok "Endocriene stoornissen en Oogheelkunde". Blokcoördinator: dr. N.R. Biermasz. Coördinator onderdeel oogheelkunde: Prof. dr. G.P.M. Luyten.
  • Het blok “Zintuigen en Zenuwstelsel” voor 3e jaars studenten Geneeskunde. Blokcoördinator: dr. E.L.E.M. Bollen. Coördinator onderdeel Oogheelkunde: Prof. dr. G.P.M. Luyten.
  • Het keuzeonderwijsblok “Slechtziendheid” voor 2e en 3e jaars studenten Geneeskunde. Blokcoördinator: Prof. dr. G.P.M. Luyten.

Coassistentenonderwijs

Tijdens het coassistentschap Oogheelkunde leert de coassistent de tijdens het blok “Zintuigen en Zenuwstelsel” en het blok "Endocriene stoornissen en Oogheelkunde", opgedane kennis toe te passen in de praktijk. Daarnaast worden een aantal vaardigheden geleerd op het gebied van de diagnostiek en de therapie, zoals vermeld in het Raamplan 2001 en 2009 en bijbehorende bijlage.

De coassistenten participeren daarbij zo veel mogelijk in het werk op de polikliniek, de verpleegafdeling, de operatiekamer en de afdelingen Orthoptie, Functieonderzoek en Beeldvormende Technieken.

Afhankelijk van de indeling volgt men het coassistentschap Oogheelkunde in het LUMC of één van de geaffilieerde ziekenhuizen binnen de OOR (Onderwijs en Opleidings Regio) of daarbuiten (o.a. in Suriname). Ook is het mogelijk om met voorafgaande toestemming van de Dienst Onderwijs en de afdeling Oogheelkunde het coassistentschap te lopen in een niet geaffilieerd ziekenhuis in binnen- of buitenland.

Alco

Tijdens het Alco wordt de vaardigheid oogspiegelen in het directe beeld geleerd.

Semi-artsstage Oogheelkunde

Op de afdeling Oogheelkunde kan de semi-artsstage worden gelopen. Tijdens deze stage worden zowel klinische als poliklinische werkzaamheden verricht. De semi-arts heeft samen met de assistent in opleiding tot oogarts de op de verpleegafdeling opgenomen patiënten onder zijn/haar behandeling. Het betreft onder andere operatiepatiënten (anderen dan die van de dagbehandeling). Op de polikliniek ziet de semi-arts vooral door de huisarts verwezen patiënten. Verder bestaan er mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Onderwijs voor para- en perimedische beroepen

De afdeling participeert in onderwijs voor diverse opleidingen door het bieden van stageplaatsen zoals voor studenten van de opleiding tot Orthoptist en die tot Technisch Oogheelkundig Assistent (TOA). Medewerkers van de afdeling zijn als docent bij deze (landelijke) opleidingen betrokken. Voorts wordt geparticipeerd in het landelijke Tracé-onderwijs, een oogheelkundige specialisatie voor verpleegkundigen.

Opleiding
Bij- en nascholing