Nerve Surgery Group

Sinds begin jaren zeventig legt de afdeling Neurochirurgie van het LUMC zich toe op de analyse en behandeling van patiënten met complexe perifere zenuwletsels. Momenteel worden patiënten verwezen vanuit het hele land. Vaak gaat het hierbij om letsels waardoor de functie van de arm en hand in grote mate gestoord is.

De Zenuw Chirurgie Groep verricht onderzoek naar aanvullende diagnostiek voor het vaststellen van de ernst van zenuwletsels en de factoren die de uitkomst van zenuwchirurgie bepalen. Tevens doet het LUMC onderzoek naar het effect van operatietechnieken om zenuwherstel na letsel te verbeteren.

Neurochirurg Martijn Malessy leidt het onderzoek. Malessy is tevens bestuurslid van de prestigieuze American Society for Peripheral Nerve.

In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek doen we experimenteel onderzoek naar biologische technieken ter verbetering van zenuwherstel. Een van de belangrijkste doelen is om een kunstzenuw te ontwikkelen die bij zenuwtransplantaties gebruikt kan worden.