Verwijzers

Alle nieuwe patiënten moeten schriftelijk worden aangemeld door de orthopeed, neuroloog of collega-neurochirurg. Dit kan door middel van een verwijsbrief gericht aan het hoofd polikliniek Neurochirurgie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden. U kunt niet via het Zorgdomein verwijzen.

In deze verwijsbrief moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld:

  • BSN-nummer van de patiënt
  • NAW-gegevens inclusief een telefoonnummer waarop we de patiënt kunnen bereiken
  • naam van de verwijzer
  • reden van de verwijzing
  • relevante voorgeschiedenis inclusief eventuele relevante brieven van andere medisch specialisten
  • aanduiding termijn waarop de patiënt gezien moet worden

U dient een cd met relevante beeldvorming mee te sturen en indien van toepassing een ok-verslag.

Aan de hand van deze informatie stelt het hoofd van de polikliniek vast hoe snel de aangemelde patiënt op de polikliniek gezien moet/kan worden. De polikliniek nodigt de patiënt telefonisch uit of stuurt een brief met datum en informatie over het eerste polibezoek.