Enkelvoudige differentiatie Vasculaire geneeskunde

In de laatste 2 jaar van de 6-jarige opleiding tot internist bestaat de mogelijkheid een specialisatie in de differentiatie 'Vasculaire Geneeskunde' te volgen. Vasculaire geneeskunde is binnen de interne geneeskunde het onderdeel dat zich bezighoudt met de etiologie, preventie, diagnostiek en behandeling van ziekten van arteriën, venen en lymfvaten en de onderliggende metabole afwijkingen.


De opleiding Vasculaire geneeskunde in het LUMC is gemoduleerd opgebouwd. Afhankelijk van ervaring en competenties kan de volgorde van stages verschillen. De AIOS is gedurende de hele opleiding verantwoordelijk voor 1 dagdeel polikliniek Vasculaire geneeskunde waardoor ervaring met het langdurig volgen van vasculaire patiënten mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast is de AIOS bezig met de verschillende stages, die deels op de polikliniek, deels in de kliniek plaatsvinden: stage polikliniek hypertensie, stage consulten vasculaire geneeskunde, stage kliniek en polikliniek hemostase-trombose (met inbegrip van hemofiliebehandelcentrum), stage neurovasculaire geneeskunde, stage vaatheelkunde/interventieradiologie/ vaatlaboratorium, stage diabetes mellitus, stage (NP)SLE/APS, stage lipidenstoornissen en stage maternale vasculaire geneeskunde. Stages overlappen elkaar en worden in goed overleg met het opleidingsteam gepland.


Het opleidingsteam in het LUMC bestaat uit prof. dr. M.V. Huisman (Opleider), Prof. Dr H.C.J. Eikenboom (Plaatsvervangend opleider) en Dr. F.J.M. van der Meer,  internist-vasculaire geneeskundigen, Dr. J.T. Tamsma, internist en Prof Dr. A.J. Rabelink, internist-nefroloog. Daarnaast is er in de verschillende stages begeleiding door endocrinologen, cardiologen, vaatchirurgen, interventieradiologen en neurologen.


De opleiding tot internist-vasculair geneeskundige in het LUMC is breed opgezet, met veel ruimte voor eigen initiatieven en zelfontplooiing. Zo zijn er veel mogelijkheden om tot wetenschappelijke verdieping te komen, hands-on ervaring op te doen in het vaatlaboratorium of in het hemostase lab. De vasculaire geneeskunde is bij uitstek een multidisciplinair vak waarbij de internist de spil is in de brede zorg voor patiënten met vasculaire pathologie. In het LUMC vertaalt zich dit in interessante multidisciplinaire besprekingen met alle aanpalende specialismes met een actieve rol voor de fellow vasculaire geneeskunde, zoals bijvoorbeeld de pulmonale hypertensie/CTEPH en NPSLE/APS besprekingen, de hemofilie-verloskundebespreking en de vaatbespreking. Tenslotte bestaat er een uitgebreid curriculum met onderwijs op alle gebieden van de vasculaire geneeskunde waardoor brede ontwikkeling maximaal gestimuleerd wordt.   


Sollicitaties

AIOS kunnen een afspraak te maken met de opleider om de mogelijkheden van de vasculaire geneeskunde te bespreken.


Sollicitaties voor de opleiding in deze differentiatie kunnen worden gericht aan:


Prof.dr. M.V. Huisman (opleider differentiatie) m.v.huisman@lumc.nl en

Prof.dr. J.W. de Fijter (hoofdopleider Interne Geneeskunde), interne geneeskunde C-7-Q

Postbus 9600

2300 RC LEIDEN