Enkelvoudige differentiatie Nefrologie

Vooropleiding

Om aan de opleiding tot nefroloog te kunnen beginnen, moet je de eerste vier jaar van de algemene opleiding tot internist hebben voltooid, inclusief de verplichte stages consultatieve werkzaamheden, poliklinische werkzaamheden en intensive care. Het verdient aanbeveling dat je één of meer van de volgende facultatieve stages hebt gevolgd: cardiologie, vasculaire geneeskunde, nefrologie, reumatologie en klinische immunologie.

Onderdelen van de differentiatie

  • Poliklinische stage (24 maanden) gedurende één dagdeel per week op de polikliniek nefrologie. Hier zie je nieuw verwezen patiënten, je controleert je eigen klinische patiënten, alsmede andere nefrologische patiënten. Ook neem je ten minste 6 maanden deel aan de predialyse polikliniek, waarbij je ten minste 20 predialyse patiënten begeleidt.
  • Klinische stage (8 ± 2 maanden) op een afdeling waar vooral of uitsluitend patiënten zijn opgenomen met nierziekten, hypertensie, acute en chronische nierinsufficiëntie, evenals patiënten met nierfunctievervangende behandeling die een complicatie hiervan of een ander bijkomend ziektebeeld hebben. Tot deze stage behoren de dagelijkse patiëntenzorg, de nierbiopsiebespreking, de radiologiebespreking, de urologiebespreking, en andere multidisciplinaire besprekingen. 
  • Dialysestage (minimaal 8 maanden). In deze stage doe je ervaring op met hemodialyse en peritoneale dialyse bij patiënten met acute en chronische nierinsufficiëntie. Je begeleidt ten minste 500 hemodialyses en 20 peritoneale dialysepatiënten. De stage omvat tevens kennisneming met de hemodialyse- en hemofiltratie-apparatuur, kunstnieren en peritoneale dialysevloeistoffen. De consulten doe je op de intensive care en de coronary care. Je doet acute vaattoegang tot de bloedbaan. Tevens neem je deel aan de polikliniek peritoneale dialyse en de multidisciplinaire besprekingen.
  • Transplantatiestage (8 ± 2 maanden) op een afdeling waar vooral of uitsluitend patiënten zijn opgenomen ten behoeve van niertransplantatie, en getransplanteerde patiënten met complicaties. Je begeleidt ten minste 20 niertransplantaties. Je doet kennis en ervaring op met de pretransplantatiezorg en het postoperatieve traject. Tevens participeer je in de niertransplantatie polikliniek en in de voorbereiding van potentiële nierdonoren. Je doet ervaring op met nierbiopsieën uit getransplanteerde nieren.
  • Nefrologische-consultenstage (ten minste 8 maanden). Hierin verricht je de nefrologische consulten binnen de interne geneeskunde, evenals die bij andere specialismen.
  • De stage polikliniek en nefrologische consulten volg je in combinatie met de andere stages.
  • Klinisch onderzoek en geaccrediteerd onderwijs. Gedurende het hele opleidingsprogramma besteed je aandacht aan klinisch onderzoek in de nefrologie. Als internist-nefroloog in opleiding schrijf je een artikel of houd je een voordracht voor een wetenschappelijke vereniging. Je volgt het cursorisch onderwijs zoals gegeven door de Nederlandse Federatie voor Nefrologie, en je neemt deel aan ten minste 6 van de 8 onderwijsdagen. Daarnaast volg je minimaal 40 uur geaccrediteerd ‘nefrologisch’ onderwijs. N.B. De onderdelen van het opleidingsprogramma werk je zoveel mogelijk aaneengesloten af. Wanneer je een promotieonderzoek doet binnen de nefrologie, kun je de stages verdelen over een langere periode.