Wie komt u tegen op de Dialyse afdeling

Tijdens uw dialyses zult u verschillende medewerkers tegenkomen. Sommigen zult u iedere dialyse zien, anderen minder vaak. Hieronder wordt uitgelegd welke mensen er bij het LUMC werken en wat ze doen.

Nefrologen
Eenmaal per week komt uw behandelend nefroloog tijdens de dialyse bij u langs. U kunt medische vragen of problemen dan met hem bespreken. 

Verpleegkundig specialist
Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met ruime praktijkervaring die speciaal is opgeleid om voor een specifieke patiëntengroep medische taken van een specialist over te nemen of deze hierbij te ondersteunen. De verpleegkundig specialist predialyse werkt onder supervisie van de nefroloog en voert, binnen vastgestelde kaders, medische en verpleegkundige taken uit. De verpleegkundig specialist coördineert en begeleidt de fase voorafgaande aan de dialyse. Hierbij komen enerzijds aspecten aan bod met betrekking tot de verminderde nierfunctie. Anderzijds richt zij zich op de voorbereiding op dialyse en transplantatie.

Dialyseverpleegkundigen
Dit zijn verpleegkundigen die de vervolgopleiding tot dialyseverpleegkundige hebben gevolgd. Zij sluiten u aan op de dialysemachine en zullen de gehele behandeling uitvoeren. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Iedere patiënt heeft een Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV-er). Deze verpleegkundige is uw vaste aanspreekpunt en zal het overzicht houden over uw behandelingen. Ook heeft een aantal verpleegkundigen zich gespecialiseerd in onder andere, diabeteszorg, vaattoegang, plasmafiltratie, immunoadsorptie om u een zo volledig mogelijke zorg te kunnen aanbieden.

Dialyseverpleegkundigen in opleiding
Dit zijn verpleegkundigen die de opleiding tot dialyseverpleegkundige volgen. Afhankelijk van hoe ver ze in de opleiding zijn zullen ze (een deel van) uw behandeling uitvoeren. 

Dialyseassistenten en voedingsassistente
Zij verzorgen de koffie, hapjes en de maaltijden. Daarnaast verrichten ze diverse werkzaamheden om de afdeling draaiende te houden. Verder helpen ze mee het afbouwen en schoonmaken van de machines. Ook zijn zij altijd bereid u te helpen.

Secretaresses
De secretaresse helpt u bij het plannen van uw polikliniek afspraken, onderzoeken en verricht verder vele andere administratieve zaken. 

Diëtisten
De diëtist zal met u uw dieet en voedingstoestand bespreken en geeft indien gewenst tips en voorlichting over het omgaan met een dieet en/of vochtbeperking.

Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker kan u ondersteunen bij sociale problemen, zoals verdriet, zorgen en onzekerheden, maar ook over financiële aspecten. U kunt uw nefroloog of verpleegkundige vragen om u in contact te brengen met de maatschappelijk werker.

Geestelijk verzorger
De zin van wat u meemaakt, de zin van het bestaan of over de betekenis van uw geloofs- of levensovertuiging, dit soort levensvragen kunt u met een geestelijk verzorger bespreken. Wanneer u in contact wilt komen met een geestelijk verzorger dan kunt u dit zelf aangeven.