Peritoneaal dialyse

Peritoneaal dialyse wordt ook wel buikvliesdialyse genoemd. De peritoneaal dialysebehandeling zorgt voor de verwijdering van afvalstoffen en het te veel aan vocht. Hiervoor is een directe verbinding met de buikholte nodig. Via een catheter wordt de steriele dialysevloeistof (dialysaat) in de buikholte gebracht. Afvalstoffen en overtollig vocht kunnen via het buikvlies vanuit het bloed worden overgedragen naar het dialysaat. Na enige uren laat de patiënt het dialysaat met daarin verzamelde afvalstoffen weer uitlopen in een uitloopzak (afvalzak), daarna laat de patiënt opnieuw schoon dialysaat in de buikholte lopen. 

Contactgegevens:
PD@lumc.nl
Telefoonnummer 071 - 529 9202
Faxnummer 071 - 526 6957

Peritoneaal dialyse voorlichtingsfilm geproduceerd door de Nierstichting & NVN