Kwaliteitsborging Dialyse

Kwaliteitsborging van de nierfunctievervangende behandeling is een essentieel onderdeel binnen de zorg. Patiënten moeten ervan op aan kunnen dat de dialysebehandeling voldoet aan algemeen aanvaarde kwaliteitsstandaarden. In Nederland zijn die standaarden vastgelegd in het HKZ-certificatieschema Dialysecentra.

De Dialyse afdeling van het LUMC streeft ernaar om haar patiënten een maximale kwaliteit van medische en verpleegkundige zorg aan te bieden.

Sinds 27 september 2005 is de Dialyse afdeling gecertificeerd volgens het HKZ-normeringssysteem. HKZ staat voor “Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector”. Jaarlijks wordt de afdeling door externe deskundigen getoetst en wanneer de afdeling voldoet aan de gestelde normen wordt het certificaat verlengd. 

De medewerkers van de Dialyse afdeling werken er hard aan om de best haalbare kwaliteit te leveren aan patiënten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem, waarin onder andere gebruik wordt gemaakt van interne audits, risico inventarisaties, medische - en verpleegkundige kwaliteitsindicatoren.