Dialyse

De Dialyse afdeling van het LUMC verleent zorg aan patiënten met een chronische of acute stoornis in de nierfunctie, gebruikmakend van diverse dialysetechnieken, zoals; 

Deze zorg wordt zowel op poliklinische als op klinische basis verschaft.

De Dialyse afdeling is betrokken bij onderwijs, zowel wat betreft de opleiding tot dialyseverpleegkundige als de opleiding van internist tot nefroloog. De afdeling streeft hierbij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg, met aandacht voor innovatieve ontwikkelingen, zowel op medisch als verpleegkundig gebied.