Het coronavirus en diabetes mellitus

Het coronavirus (ook wel SARS-CoV-2 genoemd) leidt tot de ziekte COVID-19. Meer informatie over dit ziektebeeld, dat mild kan verlopen met verkoudheidsklachten en griepverschijnselen maar ook een ernstige longontsteking kan veroorzaken, kan je vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Algemene informatie voor patiënten van het LUMC is te vinden op onze themapagina.

Het RIVM beschouwt mensen met diabetes mellitus als een kwetsbare groep. Als diabetesteam merken wij dat er veel vragen zijn over COVID-19 en diabetes mellitus. Hieronder vind je een overzicht van enkele belangrijke vragen en antwoorden. Deze vragen en antwoorden gaan over:

  • Risico op een coronavirus-infectie en het beloop van deze infectie (COVID-19).  
  • Werk
  • Afspraak met een behandelaar van het diabetesteam in het LUMC

Heb ik een groter risico om besmet te raken met het coronavirus omdat ik diabetes mellitus heb? 

Er zijn geen aanwijzingen dat mensen met diabetes mellitus een groter of kleiner risico hebben dan mensen zonder diabetes mellitus om besmet te raken met het coronavirus.

Waarom vormen mensen met diabetes mellitus een kwetsbare groep volgens het RIVM?

Uit onderzoeksgegevens blijkt dat met name oudere mensen en mensen met onderliggende aandoeningen een ernstig beloop van COVID-19 kennen. Diabetes mellitus is hierbij een van de onderliggende aandoeningen, evenals hart- en vaatziekten en obesitas. Het is belangrijk om vast te stellen dat diabetes mellitus (en met name type 2 diabetes) veel vaker voorkomt bij oudere mensen dan bij jongere mensen. In Nederland heeft 17% van de 75-plussers diabetes.

Mensen met diabetes mellitus worden dus gezien als een risicogroep voor een ernstig beloop van COVID-19 omdat ze gemiddeld genomen ouder zijn en vaker obesitas, hart- en vaatziekten en mogelijk andere onderliggende aandoeningen hebben. In de wetenschappelijke literatuur en in veel berichtgeving wordt geen onderscheid gemaakt tussen type 1 en type 2 diabetes. 

Maakt een goede of slechte glucoseregulatie uit op het beloop van COVID-19?

In het algemeen geldt dat bij een langdurig slechte glucoseregulatie met hoge glucosewaarden het risico op een ernstiger beloop van infecties verhoogd is. Goede gegevens ontbreken voor COVID-19 maar er wordt aangenomen dat de reactie van het lichaam op een coronavirusinfectie ongunstig wordt beïnvloed door langdurig te hoge glucosewaarden.

Geldt een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19 ook voor jongere mensen met diabetes mellitus?

Jongere mensen met diabetes mellitus zonder overige onderliggende aandoeningen en een acceptabele glucoseregulatie lijken niet een verhoogd risico te hebben op een ernstig beloop van COVID-19.

Ik heb type 1 diabetes. Is er bij COVID-19 een verhoogd risico op diabetische ketoacidose?

Ja. Bij elke infectieziekte is er een verhoogd risico op ketoacidose omdat je lichaam minder goed reageert op de insuline die je toedient (je bent dan minder “insulinegevoelig”). Er is dan vaak meer insuline via je insulinepen of insulinepomp nodig. Ook bij COVID-19.

Ik heb diabetes mellitus en ik ben ziek. Ik denk dat ik besmet ben met het coronavirus. Wat moet ik doen?

Volg de geldende richtlijnen (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden). Neem contact op met de huisarts als je zieker wordt of medische hulp nodig hebt. Als je echter hebt afgesproken met je arts van het diabetesteam om bij ziekte contact op te nemen met het LUMC, kan je tijdens kantooruren bellen met de diabetes polikliniek via 071-5263505 en buiten kantooruren met de dienstdoende endocrinoloog/diabetesarts via de centrale van het LUMC (071-5269111).

Ik heb diabetes mellitus en ik ben ziek. Mijn glucosewaarden kan ik niet goed regelen. Wat moet ik doen?

Indien je problemen hebt met de glucoseregulatie kan je zoals altijd contact opnemen met een diabetesverpleegkundige van het diabetesteam (telefonisch spreekuur elke werkdag 08.30-10.00 via 071-5263782, en voor spoed tijdens overige kantooruren met de diabetes polikliniek via 071-5263505 – vragen naar de diabetesverpleegkundige). Voor spoedeisende vragen buiten kantooruren is de dienstdoende endocrinoloog/diabetesarts via de centrale van het LUMC (071-5269111) bereikbaar.

Ik heb diabetes mellitus. Mag ik wel werken omdat ik in een kwetsbare groep zit?

Het coronavirus en de maatregelen die zijn genomen hebben voor bepaalde werkzaamheden mogelijk consequenties. Dit kan je het beste overleggen met je werkgever en/of bedrijfsarts. 

Ik heb binnenkort een afspraak staan bij een behandelaar van het diabetesteam (arts, verpleegkundige, diëtist of medisch psycholoog). Is het wel verstandig naar het LUMC toe te komen?

Het LUMC is regulier geopend. Je loopt geen extra besmettingsgevaar, wanneer je voor een afspraak naar het LUMC komt. Wel hebben wij enkele maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Het LUMC neemt het initiatief om sommige poliklinische afspraken telefonisch of per videoverbinding te laten plaatsvinden. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt in het LUMC en iedereen zich aan de 1,5 meter afstand kan houden. 

Als je binnenkort een afspraak hebt bij een behandelaar van het diabetesteam in het LUMC zal die behandelaar bekijken of het mogelijk en medisch verantwoord is om deze afspraak om te zetten in een telefonische afspraak of afspraak per videoverbinding. Hierover krijg je een van tevoren een brief toegestuurd. Ben je niet benaderd? Dan gaat je afspraak gewoon door. Heb je binnenkort een eerste afspraak gepland bij een behandelaar van het diabetesteam? Dan vindt je afspraak in het LUMC plaats.