Diabetes Centrum Leiden

Het Diabetes Centrum Leiden behandelt patiënten met diabetes mellitus type 1, complexe diabetes mellitus type 2, MODY en MIDD, lipodystrofie, en diabetes na pancreatectomie (het verwijderen van de pancreas). De patiënten staan bij ons centraal. Zij stellen zelf hun behandeldoelen - in overleg met het behandelteam.

Het Diabetes Centrum biedt unieke zorgprogramma’s (modules) voor diabetes. Deze bestaan uit specifieke behandeltrajecten. Afspraken en onderzoeken binnen de modules zijn nauwkeurig omschreven. Zo kunnen wij u vooraf beter informeren over het behandeltraject.
Daarnaast is het LUMC een transplantatiecentrum, waar gecombineerde nier-pancreas-transplantaties en eilandjes van Langerhans-transplantaties plaatsvinden. Tevens is het LUMC expertisecentrum op het gebied van monogene diabetes: erfelijke diabetes, met een mutatie op één gen, zoals MODY en MIDD, alsmede op het gebied van lipodystrofie.
Ons wetenschappelijk onderzoek is gericht op het verbeteren van de behandeling van diabetes en de complicaties ervan, en op het achterhalen van de oorzaken. Met innovatief wetenschappelijk onderzoek werken we aan innovatieve therapieën.

Ons behandelteam

Ons behandelteam bestaat uit internist-endocrinologen (eventueel in opleiding), diabetesverpleegkundigen, diëtisten en een medisch psycholoog. Daarnaast werken wij nauw samen met de afdelingen oogheelkunde, heelkunde en verloskunde.

Patiënt en zorg

In deze rubriek kunt u onder andere informatie vinden over:

Verder vindt u hier informatie over patiëntenorganisaties, onze klachtenregeling en contactgegevens.

Verwijzers

Onder het kopje ‘verwijzers’ is informatie te vinden voor de huisarts of specialist die patiënten naar ons centrum wil verwijzen.

Research

Het Diabetes Centrum is actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op verschillende terreinen: 

  • De behandeling van lipodystrofie (een stoornis in het onderhuidse vetweefsel);
  • De rol van vet en suikerstofwisseling bij diabetes en atherosclerose;
  • Immunomodulatie (ingrijpen in het afweersysteem) als therapie bij patiënten met type 1 diabetes;
  • Leefstijl en leefstijlinterventies;
  • Pancreas- en eilandjestransplantatie;
  • Stamcellen als bron van nieuwe insuline-producerende cellen, voor transplantatie.

Opleidingen en onderwijs

Het Diabetes Centrum verzorgt samen met de afdeling Endocrinologie opleidingen en onderwijs. Evenals cursussen en leerwerkplaatsen van het LUMC zijn deze vernieuwend, zowel qua inhoud als vorm.
Onze afdeling is een opleidingsplaats voor internisten, endocrinologen, (basaal) wetenschappelijk onderzoekers en diabetesverpleegkundigen (differentiatie Endocrinologie).   

  • Opleiding tot diabetesverpleegkundige 
  • Opleiding tot endocrinoloog

Stageonderwerpen in het onderwijs worden in overleg bepaald. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het secretariaat Endocrinologie, endo.secretariaat@lumc.nl.

Contact

Bezoekadres Diabetes Centrum Leiden:
Polikliniek Endocrinologie, B2-R
Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Postadres Diabetes Centrum Leiden:
Polikliniek Endocrinologie
Postzone B3-R
Leids Universitair Medisch Centrum
Postbus 9600
2300 RC Leiden