ECMO award 

De Intensive Care van het LUMC heeft names allen bij ECMO betrokken afdelingen op 5 mei 2017 de prestigieuze gouden ECMO-award ontvangen. Dat gebeurde op het internationale congres van de Extracorporeal Life Support Organization (ELSO).

  PP Roeleveld (kinderarts-intensivist), R Bartlett (emeritus professor chirurgie), CV Elzo Kraemer (internist-intensivist)

Daarmee is de IC van het LUMC een van de weinige Europese IC’s die zich center of excellence mogen noemen op dit gebied en de enige in Nederland die erkend is voor een gecombineerd kinder- en volwassenenprogramma.
ECMO staat voor extracorporele membraanoxygenatie. Dit is een van de meest geavanceerde vormen van lichaamsondersteuning, waarbij het bloed van patiënten met zeer ernstig hart- of longfalen buiten het lichaam van zuurstof wordt voorzien.

Center of excellence

Met deze toekenning is de IC het derde center of excellence op dit gebied in Nederland. Kinderarts-intensivist en hoofd van het LUMC ECMO-programma Peter Paul Roeleveld: “Dit is een erkenning voor de professionele opzet en kwaliteit van het gezamenlijke ECMO-programma van het LUMC. We werken daar met zijn allen al tien jaar aan.” Roeleveld benadrukt het grote belang van de goede samenwerking door alle partijen: intensivisten en verpleegkundigen voor volwassenen en kinderen, thoraxchirurgen, perfusionisten en cardiologen. 

ELSO


De ELSO organisatie is een internationaal consortium van meer dan 500 ECMO-centra met als doel de zorg voor ECMO-patiënten te blijven optimaliseren door onderzoek, scholing en kwaliteitscontrole.