ECMO award

Het ECMO Centrum Leiden behaalt de ELSO Award for Excellence in Life Support

Juli 2020
Het ECMO Centrum Leiden heeft voor de 2e keer de ELSO Award for Excellence in Life Support ontvangen. Dit keer behaalden we het hoogste Platinum level.

een aantal leden uit de werkgroep


Mei 2017
De Intensive Care van het LUMC heeft namens alle bij ECMO betrokken afdelingen de prestigieuze gouden ECMO-award ontvangen. 
Dat gebeurde op het internationale congres van de Extracorporeal Life Support Organization (ELSO).
PP Roeleveld (kinderarts-intensivist), R Bartlett (emeritus professor chirurgie), CV Elzo Kraemer (internist-intensivist)

Daarmee is de IC van het LUMC een van de weinige Europese IC’s die zich center of excellence mogen noemen op dit gebied. En het enige in Nederland dat erkend is voor een gecombineerd kinder- en volwassenenprogramma.
ECMO staat voor extracorporele membraanoxygenatie. Dit is een van de meest geavanceerde vormen van lichaamsondersteuning, waarbij het bloed van patiënten met zeer ernstig hart- of longfalen buiten het lichaam van zuurstof wordt voorzien.

Center of excellence
Met deze toekenning is de IC het derde center of excellence op dit gebied in Nederland. Kinderarts-intensivist en hoofd van het LUMC ECMO-programma Peter Paul Roeleveld: “Dit is een erkenning voor de professionele opzet en kwaliteit van het gezamenlijke ECMO-programma van het LUMC. We werken daar met zijn allen al tien jaar aan.” Roeleveld benadrukt het grote belang van de goede samenwerking door alle partijen: intensivisten en verpleegkundigen voor volwassenen en kinderen, thoraxchirurgen, perfusionisten en cardiologen. 

ELSO

De ELSO organisatie is een internationaal consortium van meer dan 500 ECMO-centra met als doel de zorg voor ECMO-patiënten te blijven optimaliseren door onderzoek, scholing en kwaliteitscontrole.