Jaap Jan Zwaginga

Posities: Jaap Jan Zwaginga is internist-hematoloog, transfusiespecialist en hoogleraar in klinische transfusiegeneeskunde.

Hij is hoofd van het Centrum voor Celtherapie en de sectie Autoimmuniteit binnen de afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie (IHB ) en PI van het LUMC- Sanquin Jon J van Rood center for clinical transfusion medicine research. Hij is voorzitter van de LUMC Bloedtransfusiecommissie, opleider van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) differentiatie Transfusiegeneeskunde en nederlands coordinator van de joint LUMC- Universiteit van Barcelona ‘’European Master on Transfusion medicine and Advanced Cellular Therapies (EMTACT)’.  Tenslotte is hij voorzitter van de NVvH werkgroep benigne hematologische aandoeningen, en de stuurgroep voor de revisie van de nationale Bloedtransfusie richtlijn en nationaal JACIE vertegenwoordiger voor HOVON. 

Research: Professor Zwaginga’s H-index is 42; hij heeft 180 Pubmed publicaties en superviseert 7 PhD studenten.

Zijn 2 voornaamste research gebieden:

a. De klassieke bloedtransfusiegeneeskunde met meest belangrijk 2 unieke nationale ‘case-control’ studies: de reeds lang lopende R-FACT studie op het gebied van risico factor identificatie voor RBC alloimmunisatie en de BITE studie t.a.v. risico factoren voor klinisch relevante bloedingen in hemato-oncologische patienten. 

b.Regeneratieve – meer specifiek immuunmodulerende - cel therapie m.n. t.a.v de implementatie van enerzijds hematopoietische stamcellen en donor lymfocyten maar ook ATMPs (advanced manipulated cell producten). Deze ATMPs zijn b.v. MSCs, NK cellen en gentherapie gemodificeerde hematopoietische stamcellen voor diverse patientgroepen binnen de nefrologie,, longziekten, gastroenterologie, pediatrie, hematologie en cardiologie. Zwaginga’s eigen focus ligt op de novo tolerantie inductie middels tolerogene DCs bij type 1 DM en reumatoide arthritis. Het laatste programma werd door het Reumafonds Nederland in 2018 bekroond als Research Center of Excellence award.