Leendert Trouw

Leendert Trouw studeerde Biologie in Leiden en al tijdens zijn promotie onderzoek bij de afdeling Nierziekten in het LUMC raakte hij gefascineerd door autoantilichamen en complement. Dit onderzoek, uitgevoerd in de groep van Prof. Dr. Daha , gaf uiteindelijk de verklaring hoe anti-C1q autoantilichamen konden bijdragen aan nier schade bij lupus patiënten maar geen gevaar vormen voor gezonde personen. Om zich verder te verdiepen in de rol van complement in autoimmuniteit vertrok Dr. Trouw naar het lab van Prof. Dr. Blom, aan de universiteit van Lund , in Malmo , Zweden. In deze periode richtte Dr. Trouw zich als post-doc vooral op de rol van endogene complement remmers op het beschermen van stervende en dode cellen tegen excessieve complement activatie. Om zich verder te ontwikkelen op het gebied van complement en autoantilichamen in een meer klinische setting ging Dr. Trouw vervolgens als senior post-doc aan de slag bij Prof. Dr. Huizinga en Prof. Dr. Toes bij de afdeling Reumatologie in het LUMC. Naast studies naar het complement activerend vermogen van ACPA (Reumatoïde Artritis specifieke antistoffen) en verschillende genetica studies werden ook studies opgezet waarmee Dr. Trouw en zijn team een nieuwe autoantistof bij RA hebben gekarakteriseerd, de anti- CarP antistoffen. Na het verkrijgen van zowel een NWO VENI als een VIDI beurs richt Dr. Trouw zich nu als associate professor op de rol van complement in autoimmuniteit en op de ontrafeling van de anti- CarP antilichaam response. Het team bestaat nu uit 1 postdoc, 5 aio’s en 3 analisten.  Het werk van Dr. Trouw wordt financieel ondersteund door een fellowship van Janssen Biologics , INOVA diagnostics NWO en het reumafonds. Recent heeft Dr. Trouw een prestigieuze ERC- consolidator grant verkregen waarmee hij met zijn team, nu bij de afdeling immunologie , onderzoek zal doen naar de rol van het complement systeem bij het opwekken van antistoffen tegen post- translationeel gemodificeerde eiwitten.