Frank Staal

Frank Staal is hoogleraar moleculaire stamcelbiologie, mede-afdelingshoofd van de flow cytometrie core faciliteit (FCF), bekleedt gastdocentschappen aan TU Delft en Erasmus MC. Hij was fellow van de KNAW, is lid van de Gezondheidsraad en is coördinator van twee Europese consortia op het gebied van gen therapie. Nadere informatie op: https://www.staallab.nl. Frank Staal studeerde Medische Biologie in Utrecht (cum laude) en deed promotie onderzoek naar T lymfocyten bij HIV infectie aan Stanford University, USA (promotor: Prof Dr L.A.H. Herzenberg, datum: 13 juni 1993). Na zijn promotie werkte hij in Amsterdam en Utrecht totdat hij zijn eigen laboratorium begon aan het Erasmus MC te Rotterdam, afdeling Immunologie. In 2008 aanvaarde hij een hoogleraars positie in stamcel biologie te Leiden, waar hij aan het LUMC een onderzoeksgroep leidt die zich bezig houd met stamcellen, T lymfocyten en gen therapie. Deze positie accepteerde hij bij een openbare lezing op 15 januari 2010. Titel van deze oratie was “To T or not to T”.  Oratie rede.

De research van Staal richt zich op bloedvormende stamcellen en hoe deze stamcellen of stamcel blijven of zich differentiëren in een T-lymfocyt, de belangrijkste cel van ons afweersysteem. Dit wordt op basaal niveau onderzocht met nadruk op het menselijke bloed en afweersysteem, maar ook in muizen modellen. De zgn. Wnt eiwitten zorgen voor zelf vernieuwing van stamcellen en de geven  therapeutische mogelijkheden in regeneratieve geneeskunde.  Een zeer belangrijk onderdeel van de research is translationeel: directe vertaling naar patiëntenzorg. Het gaat hier om gentherapie voor een grootr aantal erfelijke aandoenigen. De bloedvormende stamcel wordt daarbij gemodificeerd om gendefecten te herstellen. De focus ligt hierbij op gentherapie voor ernstige afweerstoornissen bij kleine kinderen die geen afweersysteem hebben en anders overlijden aan infecties. www.recomb.eu