Dave Roelen

Dr. D.L. Roelen Associate Professor    Vakgebied(en) - HLA typering en screening - Immunogenetica van Transplantatie

Dave Roelen studeerde Biomedische Wetenschappen in Leiden, en behaalde zijn PhD over “Alloreactieve T cellen in transplantatie” onder supervisie van Profs Frans Claas en Jon van Rood in 1994. Hierna bracht hij 2½ jaar door in Oxford als postdoc om te werken in het laboratorium van Profs Kathryn Wood en Sir Peter Morris aan een klinische en experimentele studie mbt tolerantie inductie. Sinds 1997 is hij verbonden aan het Leids Universiteit Medisch Centrum en continueerde zijn studies mbt  transplantatie tolerantie en alloreactiviteit. In 2008 werd hij Medisch Immunoloog en is hij de directeur van het diagnostisch HLA laboratorium in Leiden, welke verrichtingen uitvoert voor de transplantatiecentra van het LUMC en het Erasmus MC (Rotterdam). Momenteel leidt hij het HLA laboratorium als associate professor waarbij hij te maken heeft met solide orgaantransplantaties (van het LUMC en Erasmus MC) en stamceltransplantaties (LUMC). Hij is lid van het management team van het LUMC Transplantatie Centrum en tevens staflid van de afdeling Immunologie.

Hij is 6 jaar de penningmeester geweest van de Nederlandse Transplantatie Vereniging en sinds 2015 is hij de 2e secretaris van de “European Federation for Immunogenetics”(EFI).  Hij is voorzitter van de HLA-Werkgroep Nederland sinds 2017. Tevens voert hij inspecties uit voor de Raad voor Accreditatie (medische laboratoria, ISO 15189) en voor EFI.